The John Davey Pages

The information on this page kindly supplied by John Davey ( 2003-2004 John Davey)
Click Here for details of how to contact him.

Qualifying 2000
Round 1  Round 2  Round 3  Round 4  Round 5  Round 6  Round 7  Round 8  Round 9  Round 10  Round 11  Round 12  Round 13 


Round1


2000 ROUND 1   19/03  TOULON FRANCE

Group A TIME    ST NO     TEAM

1 02 33 28  8      KORJUS/JAKK        EST
2 02 33 74  4      WEINMANN/WEINMANN     D
3 02 33 94  23     BRUSTMANN/NOVOTNY     D/CS
4 02 34 25  6      JANSSEN/JANSSEN      NL
5 02 34 30  2      SERGIS/VAN MIL      LAT/NL
6 02 34 35  18     MALLOWS/J PETERS     GB
7 02 35 07  16     W VAN WERVEN/VAN DEURSEN NL
8 02 35 23  13     SCHOCH/SCHLAEPFER     CH
9 02 35 57  10     STEEGMANS/S VERBRUGGE   B
10 02 36 89  48     KOCH/KOCH         CH
11 02 36 91  33     G DEVOLDERE/DESPLACES   B/F
12 02 38 01  63     FUCHS/WOHLFARTH      D
13 02 38 32  31     E SCHERBININ/SOSNOVSKI  RUS
14 02 38 49  51     AINS/LIEVRE        F
15 02 39 23  39     E SCHRIJVER/C VERHAGEN  NL
1ST RESERVE
16 02 39 63  28     LUKSTINS/GRASIS      LAT
NON QUALIFIERS
17 02 39 65  35     SCHMID/IMBERT       D/F
18 02 40 05  21     RUPEIKS/BERZINS      LAT
19 02 40 13  37     GRONDMAN/MEINDER     NL
20 02 40 40  26     L VAN DE LAGEMAAT/R VAN DE LAGEMAAT NL
21 02 41 30  62     ARTMMANN/DIEROLF     D
22 02 42 45  40     MUELLER/MAMMOLITI     CH
23 02 43 31  69     BRADFORD/KEANE      GB
24 02 45 31  68     FAGERBERG/FAGERBERG    S
25 02 46 33  46     GREUP/TEN HAVE      NL
26 02 46 63  56     B MARTIN/MATHIS      A

Group B

1 02 32 44  14     D BARAT/BELLAUD      F
2 02 32 95  7      WENNINGER/VAN DE WIEL   D/NL
3 02 33 20  5      KAURIT/LAKSBERG      EST
4 02 33 98  27     KUEHN/URICH        D
5 02 34 11  11     BEAUMONT/SABBE      D/B
6 02 35 04  3      SOEDERQVIST/SYLWAN    S
7 02 36 87  30     SURCIN/ALLIER       F
8 02 36 90  34     M BISCHOF/NEFF      CH
9 02 37 67  52     POIRIER/POIRIER      F
10 02 38 51  32     BROWN/L PETERS      GB
11 02 39 05  17     HAPPICH/BOHME       D
12 02 39 16  9      KOPS/WIJS         NL
13 02 40 12  25     PHILPOTT/I BEAVIS     GB
14 02 40 45  55     G VAN WERVEN/DYJKSTRA   NL
15 02 40 95  19     ETHERIDGE/CHAMBERS    GB
2ND RESERVE
16 02 41 51  53     DEVOLDRE/DEVOLDRE     F
NON QUALIFIERS
17 02 42 01  57     SMIT/ROENHORST      NL
18 02 42 12  61     PRIADEIN/ZAVIALOV     RUS
19 02 42 31  22     MIKE BENS/NIEUWENHUIZEN  NL
20 02 42 60  36     WALDBURGER/KOCH      CH
21 02 43 97  80     K TURNER/M TURNER     GB
22 02 48 66  38     VAN HAL/VAN DER WIJST   NL
23 02 49 30  50     GIRARDIN/CHEREAU     F
24 02 49 71  54     RABE/PAURA        LAT
25 02 63 18  43     VAVERE/KISUNAS      LIT

Round 2


2000 ROUND 2  24/04    FRAUENFELD SWITZERLAND

Group A TIME    ST NO     TEAM
1 02 11 23  1      WILLEMSEN/S VERBRUGGE     NL/B
2 02 11 89  7      WENNINGER/VAN DE WIEL     D/NL
3 02 12 86  2      SERGIS/VAN MIL        LAT/NL
4 02 13 38  27     KUEHN/URICH          D
5 02 13 62  3      SOEDERQVIST/SYLWAN      S
6 02 13 88  19     ETHERIDGE/CHAMBERS      GB
7 02 14 02  6      JANSSEN/JANSSEN        NL
8 02 14 64  23     BRUSTMANN/NOVOTNY       D/CS
9 02 15 07  16     W VAN WERVEN/VAN DEURSEN   NL
10 02 15 81  14     D BARAT/BELLAUD        F
11 02 16 00  57     SMIT/ROENHORST        NL
12 02 16 50  31     E SCHERBININ/SOSNOVSKI    RUS
13 02 16 90  48     KOCH/KOCH           CH
14 02 17 75  36     WALDBURGER/B KOCH       CH
15 02 18 08  32     BROWN/L PETERS        GB
1ST RESERVE
16 02 18 09  22     MIKE BENS/NIEUWENHUIZEN    NL
NON QUALIFIERS
17 02 18 61  53     DEVOLDRE/DEVOLDRE       F
18 02 19 24  63     FUCHS/WOHLFARTH        D
19 02 19 37  60     K TURNER/M TURNER       GB
20 02 20 84  36     VAN HAL/VAN DER WIJST     NL
21 02 21 89  41     E BURGLER/BETSCHART      CH
22 02 23 14  50     NOVOTNY/ZATLOUKAL       CS
23 02 23 19  44     VAN DER DONK/MEULENBROEK   NL
24 02 --------26     L VAN DE LAGEMAAT/R VAN DE LAGEMAAT NL

Group B

1 02 13 27  4      WIENMANN/WEINMANN       D
2 02 13 57  6      KORJUS/JAKK          EST
3 02 14 64  5      KAURIT/LAKSBERG        EST
4 02 14 74  34     M BISCHOF/NEFF        CH
5 02 15 89  18     MALLOWS/J PETERS       GB
6 02 15 97  13     SCHOCH/SCHLAEPFER       CH
7 02 16 09  17     HAPPICH/BOHME         D
8 02 16 14  9      KOPS/WIJS           NK
9 02 16 26  11     BEAUMONT/K HURKMANS      F/NL
10 02 16 54  10     STEEGMANS/SABBE        B
11 02 16 62  21     RUPEIKS/BERZINS        LAT
12 02 17 27  25     PHILPOTT/I BEAVIS       GB
13 02 17 57  28     LUKSTINS/GRASIS        LAT
14 02 17 62  30     SURCIN/ALLIER         F
15 02 18 12  64     WITTMANN/MEYER        D
2ND RESERVE
16 02 18 58  37     GRONDMAN/MEINDERS       NL
NON QUALIFIERS
17 02 18 94  39     E SCHRIJVER/C VERHAGEN    NL
18 02 19 31  33     G DEVOLDERE/DESPLACES     B/F
19 02 19 64  42     A BURGLER/HEINZER       CH
20 02 21 80  49     U MULLER/MAMMOLITI      CH
21 02 22 40  55     HARTMANN/DIEROLF       D
22 02 28 93  45     VAN ZENTEN/MEULENBROEK    NL
23 02 29 26  67     GIRARDIN/CHEREAU       F
24 ---------  56     D MARTIN/SCHNEIDER      A

Round 3


2000 ROUND 3  04/06   CHATEAU DU LOIRE FRANCE

Group A
 TIME   ST NO     TEAM
1 02 51 50  6      JANSSEN/JANSSEN       NL
2 02 51 59  4      WEINMANN/WEINMANN      D
3 02 51 66  7      WENNINGER/VAN DE WIEL    D/NL
4 02 52 97  11      BEAUMONT/S HURKMANS     F/NL
5 02 53 98  3      SOEDERQVIST/SYLWAN      S
6 02 55 23  16      W VAN WERVEN/VAN DEURSEN   NL
7 02 55 26  5      KAURIT/LAKSBERG       ERST
8 02 55 28  27      KUEHN/URICH         D
9 02 55 67  52      POIRIER/POIRIER       F
10 02 55 88  35      SCHMID/IMBERT        D/F
11 02 56 31  19      ETHERIDGE/CHAMBERS      GB
12 02 56 91  17      HAPPICH/BOHME        D
13 02 57 62  34      M BISCHOF/NEFF        CH
14 02 58 56  31      E SCHERBININ/SOSNOVSKI    RUS
15 03 00 11  55      G VAN WERVEN/DYJKSTRA    NL
1ST RESERVE
16 03 00 14  65      HARTMANN/WOHLFARTH      D
NON QUALIFIERS
17 03 00 23  51      AINS/LIEVRE         F
18 03 01 29  39      E SCHRIJVER/C VERHAGEN    NL
19 03 04 53  71      PICUT/JAYET         F
20 03 05 48  45      VAN ZANTEN/MEULENBR0EK    NL
21 03 07 03  38      VAN HAL/VAN DER WIJST    NL
22 03 15 83  66      BANKS/D BROWN        GB

Group B
1 02 50 65  2      SERGIS/RASMANIS       LAT
2 02 51 22  1      WILLEMSEN/S VERBRUGGE    NL/B
3 02 51 47  14      D BARAT/BELLAUD       F
4 02 53 40  10      STEEGMANS/SABBE       B
5 02 54 40  23      BRUSTMANN/NOVOTNY      D/CS
6 02 54 61  8      KORJUS/JAKK         EST
7 02 55 85  13      SCHOCH/SCHLAEPFER      CH
8 02 68 44  9      KOPS/WIJS          NL
9 03 00 52  32      BROWN/L PETERS        GB
10 03 00 83  57      SMIT/ROENHORST        NL
11 03 01 00  20      VAN LUCHENE/PICCART     B
12 03 01 13  37      GRONDMAN/MEINDER       NL
13 03 01 41  18      MALLOWS/J PETERS       GB
14 03 01 59  22      MIKE BENS/NIEUWENHUIZEN   NL
15 03 01 75  53      DEVOLDRE/DEVOLDRE      F
2ND RESERVE
16 03 03 01  28      LUKSTINS/GRASES       LAT
NON QUALIFIERS
17 03 03 54  25      PHILPOTT/I BEAVIS      GB
18 03 03 95  60      K TURNER/M TURNER      GB
19 03 08 37  50      GIRARDIN/MIHAILOVI      F
20 03 11 65  70      SENARD/TESSIER        F

Round 4


2000 ROUND 4  25/06     VOLKOVYSK BLR

Group A
 TIME     ST NO      TEAM
1 02 14 96          WILLEMSEN/S VERBRUGGE   NL/B
2 02 15 39          JANSSEN/JANSSEN      NL
3 02 16 55          SERGIS/RASMANIS      LAT
4 02 17 54          KORJUS/JAKK        EST
5 02 20 78          WEINMANN/WEINMANN     D
6 02 22 31          E SCHERBININ/SOSNOVSKI   RUS
7 02 23 25          KOPS/WIJS         NL
8 02 26 74          M BISCHOF/NEFF       CH
9 02 27 26          NOVOTNY/SIMUNEK      CS
10 02 28 14          HAPPICH/BOHME       D
11 02 28 24          VAN ZANTEN/VAN DE KETTERIJ NL
12 02 30 16          DAINES/BESSARABOV     RUS
13 02 30 39          VAN HAL/MEULENBROEK    NL
14 02 30 39          STELLE/KRILKO       LAT
15 02 32 74          LAMP/NORMAK        EST
1ST RESERVE
16 02 37 69          KATAVENKO/SHAMBORA     EST
NON QUALIFIERS
17 02 40 33          JEKASSONS/PAURA      LAT

Group B
1 02 19 29          WENNINGER/VAN DE WIEL   D/NL
2 02 20 72          SOEDERQVIST/SYLWAN     S
3 02 22 15          BRUSTMANN/NOVOTNY     D/CS
4 02 22 21          KAURIT/LAKSBERG      EST
5 02 23 78          BEAUMONT/S HURKMANS    F/NL
6 02 23 25          D BARAT/BELLAUD      F
7 02 24 79          PRIADEIN/ZAVIALOV     RUS
8 02 28 80          SCHOCH/SCHLAEPFER     CH
9 02 29 56          SITLAROV/SITLAROV     RUS
10 02 30 72          POLDSAR/HANDSAR      EST
11 02 31 37          PHILPOTT/I BEAVIS     GB
12 02 32 31          VAVERE/KISUNAS       LAT
13 02 40 27          CHROMY/HOTOVY       CS
14 02 49 70          IVANOV/JALAS        EST
15 02 51 58          TAMULIUNAS/CEKAVICIUS   LIT
2ND RESERVE
16 02 52 35          W LIEBL/ZATLAUKAL     D/CS

Round 5


2000 ROUND 5  02/07   PFLUCKOFF GERMANY

Group A

 TIME    ST NO    TEAM
1 02 16 38  1     WILLEMSEN/WILLEMSEN     NL
2 02 16 53  2     SERGIS/RASMANIS       LAT
3 02 17 18  5     KAURIT/LAKSBERG       EST
4 02 18 74  14     D BARAT/BELLAUD       F
5 02 18 99  17     HAPPICH/BOHME        D
6 02 20 82  20     VAN LUCHNE/PICCART     B
7 02 20 86  9     KOPS/WIJS          NL
8 02 21 28  39     E SCHRIJVER/C VERHAGEN   NL
9 02 21 39  34     M BISCHOF/NEFF       CH
10 02 21 64  57     SMIT/ROENHORST       NL
11 02 22 45  25     PHILPOTT/I BEAVIS      GB
12 02 22 45  13     SCHOCH/SCHLAEPFER      CH
13 02 23 00  44     VAN DER DONK/MEULENBROEK  NL
14 02 23 28  37     GRONDMANN/MEINDERS     NL
15 02 23 34  46     GREUP/TEN HAVE       NL
1ST RESERVE
16 02 24 54  64     BLOMGREN/OLSSON       S
NON QUALIFIERS
17 02 25 05  74     GUYNNARSON/LARSON      S
18 02 25 48  66     STRANDBERG/JEPPSSON *    S     * LADY
19 02 26 05  72     STELLE/KIRILKO       LAT
20 02 35 72  70     JEKABSONS/PAURA       LAT

Group B

1 02 16 55  6     JANSSEN/JANSSEN       NL
2 02 17 36  4     WEINMANN/WEINMANN      D
3 02 17 70  7     WENNINGER/VAN DE WIEL    D
4 02 17 80  3     SOEDERQVIST/SYLWAN     S
5 02 18 64  11     BEAUMONT/S HURKMANS     F/NL
6 02 19 021  8     KORJUS/JAKK         EST
7 02 20 22  23     BRUSTMANN/NOVOTNY      D/CS
8 02 21 10  35     SCHMID/IMBERT        D/F
9 02 21 71  31     E SCHERBININ/SOSNOVSKI   RUS
10 02 23 10  55     G VAN WERVEN/DYKJSTRA    NL
11 02 23 35  22     MIKE BENS/NIEUWENHUIZEN   NL
12 02 23 92  12     GOELZ/MATTERN        D
13 02 24 21  75     NOVOTNY/SYMUNIC       CS
14 02 24 26  38     VAN HAL/VAN DER WIJST    NL
15 02 24 45  49     U MUELLER/MAMMOLITI     CH
2ND RESERVE
16 02 25 58  63     FUCHS/W WITTMANN      D
NON QUALIFIERS
17 02 26 00  65     HARTMANN.WOHLFARTH     D
18 02 26 03  71     BLANK/JUNGINGER       D
19 02 26 40  43     VAN ZANTEN/VAN DE KETTERIJ NL
20 02 29 99  73     VAVERE/KISUNAS       LAT

Round 6


2000 ROUND 6  16/07    NEEROETEREN BELGIUM

Group A
 TIME   ST NO      TEAM
1 02 33 97  1       WILLEMSEN/S VERBRUGGE    NL/B
2 02 36 22  2       SERGIS/RASMANIS       LAT
3 02 36 73  11      BEAUMONT/S HURKMANS     F/NL
4 02 37 48  6       JANSSEN/JANSSEN       NL
5 02 37 88  5       KAURIT/LAKSBERG       EST
6 02 38 13  30      SURCIS/ALLIER        F
7 02 38 66  14      D BARAT/BELLAUD       F
8 02 39 23  37      GRONDMANN/MEINDERS      NL
9 02 39 41  39      E SCHRIJVER/C VERHAGEN    NL
10 02 39 68  34      M BISCHOF/NEFF        CH
11 02 41 00  20      VAN LUCHENE/PICCART     B
12 02 41 19  17      HAPPICH/BOHME        D
13 02 42 36  45      VAN ZANTEN/VAN DE KETTERIJ  NL
14 02 42 59  53      DEVOLDRE/DEVOLDRE      F
15 02 44 26  46      GREUP/TEN HAVE        NL
1ST RESERVE
16 02 44 64  67      VAN DE DONBK/MEULENBROEK   NL
NON QUALIFIERS
17 02 45 19  32      BROWN/L PETERS        GB
18 02 45 89  60      K TURNER/M TURNER      GB
19 02 48 69  59      S BRADFORD/D KEANE      GB

Group B

1 02 34 36  4       WEINMANN/WEINMANN      D
2 02 34 91  3       SOEDERQVIST/SYLWAN      S
3 02 35 72  7       WENNINGER/VAN DE WIEL    D/NL
4 02 36 70  23      BRUSTMANN/NOVOTNY      D/CS
5 02 36 85  9       KOPS/WIJS          NL
6 02 37 11  8       KORJUS/JAKK         EST
7 02 37 34  31      E SCHERBININ/SOSNOVSKI    RUS
8 02 39 33  25      PHILPOTT/I BEAVIS      GB
9 02 30 22  22      MIKE BENS/NIEUNHUIZEN    NL
10 02 40 47  35      SCHMID/IMBERT        D/F
11 02 40 94  13      SCHOCH/SCHLAEPFER      CH
12 02 41 17  68      HOFMANN/SIEGLE        D
13 02 41 20  57      SMIT/ROENHORST        NL
14 02 41 22  26      L VAN DE LAGEMAAT/R VAN DE LAGEMAAT NL
15 02 41 32  21      RUPEIKS/BERZINS       LAT
2ND RESERVE
16 02 43 33  38      VAN HAL/VAN DER WIJS     NL
NON QUALIFERS
17 02 43 64  50      NOVOTNY/SIMUNEK       CS
18 02 44 05  49      U MULLER/MAMMOLITI      CH
19 02 46 26  66      STRANDBERG/JEPPSSON     S
20 02 47 33  73      VAVERE/KISUNAS        LAT

Round 7


2000 ROUND 7  30/07    KEGAMS LATVIA

Group A

 TIME   ST NO      TEAM
1 02 23 73  7       WENNINGER/VAN DE WIEL     D/NL
2 02 23 90  1       WILLEMSEN/S VERBRUGGE     NL/B
3 02 25 22  3       SOEDERQVIST/SYLWAN       S
4 02 25 99  6       JANSSEN/JANSSEN        NL
5 02 26 15  8       KORJUS/JANN          EST
6 02 28 35  21      RUPEIKS/BERZINS        LAT
7 02 28 40  39      E SCHRIJVER/C VERHAGEN     NL
8 02 28 54  35      SCHMID/IMBERT         D/F
9 02 28 57  11      BEAUMONT/ S HURKMANS      F/NL
10 02 29 12  17      HAPPICH/BOHME         D
11 02 29 17  38      VAN HAL/VAN WANROOIJ      NL
12 02 29 82  30      SURCIN/ALLIER         F
13 02 30 27  22      MIKE BENS/ NIEUWENHUIZEN    NL
14 02 31 10  67      VAKS/KAUL           EST
15 02 31 92  58      HOFMANN/SIEGLE         D
1ST RESERVE
16 02 35 60  56      SIPALA.KEROLA         SF
NON QUALIFIERS
17 02 36 31  65      LAMP/LAMP           EST
18 02 37 96  49      JURSEVICS/LAIVINS       LAT
19 02 38 67  63      SUGASEP/KURPNIEKS       EST/LAT
20 02 44 33  52      BALCIUNAS/DZELZIS       LIT

Group B
__________________________________________________________________________
1 02 25 49  4      WEINMANN/WEINMANN        D
2 02 25 83  2      SERGIS/RSMANIS         LAT
3 02 27 47  9      KOPS/WIJS            NL
4 02 29 01  5      KAURIT/LAKSBERG         EST
5 02 29 34  14      D BARAT/BELLAUD         F
6 02 30 87  16      W VAN WERVEN/R VAN DE LAGEMAAT NL
7 02 31 37  13      SCHOCH/SCHLAEPTER        CH
8 02 31 53  31      S SCHERBININ/SOSNOVSKI     RUS
9 02 31 59  20      VAN LUCHENE/PICCART       D
10 02 32 30  51      SMIT/ROENHORST         NL
11 02 34 34  34      M BISCHOF/NEFF         CH
12 02 35 71  64      MAGI/VEERET           EST
13 02 35 98  40      POLDSAAR/HANSAR         EST
14 02 36 26  54      VAN ZANTEN/VAN DE KETTERIJ   NL
15 02 36 59  28      LUKSTINS/BERZINS        LAT
2ND RESERVE
16 02 38 13  69      SOIR/SOIR            EST
NON QUALIFIERS
17 02 38 35  43      VAVERE/KISONAS         LAT
18 02 41 92  50      STELLE/KRILKO          LAT
19 02 42 46  62      WALLAVUORI/MELKERSSON      S
20 02 59 60  66      IVANOV/JALAS          EST

Round 8


2000 ROUND 8  06/08    JAANIKESE ESTONIA

Group A

 TIME   ST NO     TEAM
1 02 08 29 1      WILLEMSEN/S VERBRUGGE     NL/B
2 02 09 53 7      WENNINGER/VAN DE WIEL     D/NL
3 02 10 14 8      KORJUS/JAKK          EST
4 02 10 14 3      SOEDERQVIST/SYLWAN      S
5 02 11 64 14      D BARAT/BELLAUD        F
6 02 12 40 11      BEAUMONT/S HURKMANS      F/NL
7 02 13 15 9      KOPS/WIJS           NL
8 02 14 21 31      SCHERBININ/SOSNOVSKI     RUS
9 02 15 48 35      SCHMID/IMBERT         D/F
10 02 15 60 20      VAN LUCHENE PICCART      B
11 02 16 48 52      SMIT/ROENHORST        NL
12 02 16 66 64      VAKS/KAUL           EST
13 02 16 67 57      VAN ZANTEN/VAN DE KETTERIJ  LN
14 02 17 35 28      LUKSTINS/GRASIS        LAT
15 02 18 84 40      POLDSAAR/HANSAR        EST
1ST RESERVE
16 02 18 96 54      WALLAVOURI/MELKERSSON     S
17 02 19 7  56      SUGASEP/KURPNIEKS       EST/LAT
18 02 20 3  58      JURSEVICS/LAIVINS       LAT

Group B
________________________________________________________________________
1 02 10 10 4      WEINMANN/WEINMANN       D
2 02 10 10 2      SERGIS/RASMANIS        LAT
3 02 10 90 5      KAURIT/LAKSBERG        EST
4 02 ???????16      W VAN WERVEN/R VAN DE LAGEMAAT NL
5 02 11 70 6      JANSSEN/JANSSEN        NL
6 02 12 60 30      SURCIN/ALLIER         F
7 02 13 00 21      RUPEIKS/BERZINS        LAT
8 02 13 70 39      E SCHRIJVER/C VERHAGEN    NL
9 02 14 30 34      M BISCHOF/NEFF        CH
10 02 14 60 17      HAPPICH/BOHME         D
11 02 15 6? 38      VAN HAL/VAN WANROOIJ     NL
12 02 15 70 22      MIKE BENS/NIEUWENHUIZEN    NL
13 02 16 60 67      SOIR/SOIR           EST
14 02 18 10 65      LAMP/LAMP           EST
15 02 19 10 43      VAVERE/KISUNAS        LAT
2ND RESERVE
16 02 19 40 55      STELLE/KIRILKO        LAT
17 02 19 6  51      HOFMANN/SIEGLE        D
18 02 29 4  66      IVANOV/JALAS         EST


Round 9


2000 ROUND 9  27/08   VARBERG SWEDEN

Group A

 TIME    ST NO    TEAM
1 02 19 16  3     SOEDERQVIST/SYLWAN      S
2 02 19 61  2     SERGIS/RASMANIS       LAT
3 02 19 74  1     WILLEMSEN/S VERBRUGGE    NL/B
4 02 20 64  8     KORJUS/JAKK         EST
5 02 22 54  14    D BARAT/BELLAUD       F
6 02 22 80  11    BEAUMONT/S HURKMANS     F/NL
7 02 23 83  37    GRONDMAN/MEINDERS      NL
8 02 24 13  20    VAN LUCHENE/PICCART     B
9 02 24 62  39    E SCHRIJVER/C VERHAGEN    NL
10 02 25 36  21    RUPEIKS/BERZINS       LAT
11 02 25 47  54    FAGERBERG/FAGERBERG     S
12 02 26 03  26    L VAN DE LAGEMAAT/R VAN DE LAGEMAAT NL
13 02 26 18  46    VAN ZANTEN/VAN DE KETTERIJ  NL
14 02 27 42  47    K TURNER/M TURNER      GB
15 02 27 55  56    GUNNARSSON/LARSSON      S
1ST RESERVE
16 02 27 64  22    MIKE BENS/NIEUWENHUIZEN   N
17 02 27 67  55    J STENBORG/MORTENSSEN    S
18 02 28 11  60    BLOMGREN/OLSSON       S
19 02 28 84  44    SIPILA/EEROLOA        FIN
20 02 30 94  40    POLDSAAR/HANSAR       EST

Group B
________________________________________________________________________
1 02 19 53  7     WENNINGER/VAN DE WIEL    D/NL
2 02 20 48  6     JANSSEN/JANSSEN       NL
3 02 21 30  9     KOPS/WIJS          NL
4 02 21 53  4     WEINMANN/J PETERS      D/GB
5 02 23 01  23    BRUSTMANN/NOVOTNY      D/CS
6 02 24 01  16    W VAN WERVEN/VAN DEURSEN   NL
7 02 24 67  30    SURCIN/ALLIER        F
8 02 25 09  5     KAURIT/LAKSBERG       EST
9 02 25 23  17    HAPPICH/BOHME        D
10 02 25 45  35    SCHMID/IMBERT        D/F
11 02 28 37  52    SMIT/ROENHORST        NL
12 02 30 52  67    VAKS/KAUL          EST
13 02 30 55  61    STRANDBERG/JEPPERSON     S
14 02 30 74  68    VAN DER DONK/MEULENBROEK   NL
15 02 31 87  38    VAN HAL/VAN WANROOIJ     NL
2ND RESERVE
16 02 33 22  49    SUGASEP/KURPNIEKS      LAT
17 02 34 20  59    WALLAVUORI/MELKERSSON    S
18 02 39 12  57    JAKOBSSON/LINDSKOG      S
19 02 42 39  48    CARLSSON/HULTGREN      S
20 37 47 12  36    WALDBURGER/KOCH       CH


Round 10


2000 ROUND 10  03/09   CANDADA HEIGHTS GB

Group A
 TIME    ST NO      TEAM
1 02 12 81  1       WILLEMSEN/S VERBRUGGE       NL/B
2 02 14 21  7       WENNINGER/VAN DE WIEL       D/NL
3 02 15 53  3       SOEDERQVIST/SYLWAN        S
4 02 15 89  5       KAURIT/LAKSBERG          EST
5 02 17 37  11       BEAUMONT/S HURKMANS        F/NL
6 02 17 66  30       SURCIN/ALLIER           F
7 02 18 05  16       S VAN WERVEN/D WITTMANN      NL/D
8 02 18 47  17       HAPPICH/BOHME           D
9 02 20 63  39       E SCHRIJVER/C VERHAGEN      NL
10 02 21 62  53       DEVOLDRE/DEVOLDRE         F
11 02 22 41  38       VAN HAL/VN DER WIJST       NL
12 02 22 70  58       K TURNER/M TURNER         GB
13 02 23 20  63       VAN DER DONK/MEULENBROEK     NL
14 02 23 26  26       L VAN DE LAGEMAAT/R VAN DE LAGEMAAT NL
15 02 23 45  25       PHILPOTT/I BEAVIS         GB
1ST RESERVE
16 02 23 45  36       WALDBURGER/KOCH          CH
NON QUALIFIERS
17 02 24 16  62       WATSON/WATSON           GB
18 02 24 34  50       HOFMANN/SIEGLE          D
19 02 25 27  49       U MULLER/MAMMOLITI        CH

Group B
1 02 14 35  4       WEINMANN/J PETERS         D/GB
2 02 14 44  2       SERGIS/RASMANIS          LAT
3 02 15 52  6       JANSSEN/JANSSEN          NL
4 02 16 74  14       D BARAT/BELLAUD          F
5 02 17 33  23       BRUSTMANN/NOVOTNY         D/CS
6 02 17 84  9       KOPS/WIJS             NL
7 02 20 37  32       BROWN/L PETERS          GB
8 02 21 06  22       MIKE BENS/NIEUWENHUIZEN      NL
9 02 21 13  20       VANLUCHENE/PICCART        B
10 02 22 12  54       POIRIER/POIRIER          F
11 02 22 13  45       VAN ZANTEN/VAN DER KETTERIJ    NL
12 02 22 53  21       RUPEIKS/BERZINS          LAT
13 02 22 60  55       G VAN WERVEN/DYKSTRA       NL
14 02 22 61  52       S WILKINSON/BURT         GB
15 02 22 92  57       SMIT/ROENHORST          N
2ND RESERVE
16 02 23 47  56       S BRADFORD/D KEANE        GB
NON QUALIFIERS
17 02 24 43  60       A EASTMAN/L EASTMAN        GB
18 ___________ 64       M GUILFORD/BATTEN         GB


Round 11


2000 ROUND 11  10 /09   LIEROP HOLLAND

Group A
 TIME    ST NO     TEAM
1 02 43 90   1      WILLEMSEN/S VERBRUGGE      NL/B
2 02 46 25   3      SOEDERQVIST/SYLWAN       S
3 02 46 86   3      WENNINGER/VAN DE WIEL      D/NL
4 02 46 92   6      JANSSEN/JANSSEN         NL
5 02 51 00   37     GRONDMAN/MEINDERS        NL
6 02 51 69   39     E SCHRIJVER/C VERHAGEN     NL
7 02 52 40   11     BEAUMONT/S HURKMANS       F/NL
8 02 53 06   17     HAPPICH/NIJMAN         D/NL
9 02 53 56   30     SURCIN/ALLIER          F
10 02 63 60   22     MIKE BENS/NIEUWENHUIZEN     NL
11 02 53 69   47     VAN DUIJNHOVEN/VAN DUIJNHOVEN  NL
12 02 55 66   53     DEVOLDRE/DEVOLDRE        F
13 02 56 02   49     VAN DE DONK/MEULENBROEK     NL
14 02 57 71   56     SMIT/ROENHORST         NL
15 02 59 48   50     K TURNER/M TURNER        GB
1ST RESERVE
16 03 00 15   44     KUSTER/KEUBEN          NL
NON QUALIFIER
17 03 01 23   54     HOFMANN./SIEGLE         D

Group B
1 02 47 90   4      WEINMANN/WEINMANN        D
2 02 50 59   5      KAURIT/LAKSBERG         EST
3 02 51 21   2      SERGIS/RASMANIS         LAT
4 02 52 53   16     W VAN WERVEN/R VAN DE LAGEMAAT NL
5 02 53 15   57     G VAN WERVEN/DIJKSTRA      NL
6 02 57 24   14     D BARAT/BELLAUD         F
7 02 57 88   9      KOPS/WIJS            NL
8 02 58 45   45     VAN ZANTEN/VAN DE KETTERIJ   NL
9 03 00 02   20     VANLUCHENE/PICCART       B
10 03 00 47   56     FAGERBERG/FAGERBERG       S
11 03 00 74   23     BRUSTMANN/NOVOTNY        D/CS
12 03 00 91   21     RUPEIKS/BERZINS         LAT
13 03 02 87   32     BROWN/L PETERS         GB
14 03 03 64   38     VAN HAL/VAN DE WIJST      NL
15 03 05 21   62     OUDE GEERDINK/KLEINNIJENGUIS  NL
2ND RESERVE
16 03 23 37   63     HARTMANN/WOLFAHRT        D


Round 12


2000 ROUND 12  17/09     RUDERSBERG GERMANY

Group A

 TIME   ST NO      TEAM
1 02 13 71  2       SERGIS/RASMANI     LAT
2 02 14 19  4       WEINMANN/WEINMANN    D
3 02 15 62  14      D BARAT/BELLAUD     F
4 02 16 69  17      HAPPICH/SYLWAN     D/S
5 02 17 46  20      VANLUCHENE/PICCART   B
6 02 17 95  13      SCHOCH/SCHLAEPFER    CH
7 02 18 48  6       JANSSEN/JANSSEN     NL
8 02 19 06  32      BROWN/L PETERS     GB
9 02 20 50  63      SMIT/ROENHORST     NL
10 02 21 28  39      E SCHRIJVER/C VERHAGEN NL
11 02 21 37  58      STENBORGM MORTENSSEN  S
12 02 21 67  37      GRONDMAN/MEINDERS    NL
13 02 21 74  50      FUCHS/MEIERHANS     D/CH
14 02 21 96  22      MIKE BENS/NIEUWENHUIZEN NL
15 02 22 22  60      FAGERBERG/FAGERBERG   S
1ST RESERVE
16 02 22 34  53      D BUERGLER/BETSCHART  CH
NON QUALIFIERS
17 02 22 56  66      VAN ZANTEN/VAN DE KETTERIJ NL
18 02 23 97  70      G VAN WERVEN/DYKSTRA  NL
19 02 24 12  55      PERGE/PERGE       D
20 02 24 52  65      VAKS/KAUL        LIT
21 02 28 29  64      GIRARDIN/MIHAILOVIC   F

Group B
1 02 14 00  7       WENNINGER/VAN DE WIEL  D/NL
2 02 14 20  1       WILLEMSEN/S VERBRUGGE  NL/B
3 02 15 80  5       KAURIT/LAKSBERG     EST
4 02 16 47  23      BRUSTMANN/NOVOTNY    D/CS
5 02 16 81  30      SURCIN/ALLIER      F
6 02 17 47  9       KOPS/WIJS        NL
7 02 17 56  25      PHILPOTT/I BEAVIS    GB
8 02 18 03  35      SCHMID/IMBERT      D/F
9 02 18 53  21      RUPEIKS/BERZINS     LAT
10 02 18 58  11      BEAUMONT/S HURKMANS   F/NL
11 02 19 25  34      M BISCHOF/HEINZER    CH
12 02 20 04  52      HOFMANN/SIEGLE     D
13 02 20 36  26      L VAN DE LAGEMAAT/R VAN DE LAGEMAAT NL
14 02 21 36  36      WALDBURGER/KOCH     CH
15 02 21 85  54      U MULLER/MAMMOLITI   CH
2ND RESERVE
16 02 21 95  61      K TURNER/M TURNER    GB
NON QUALIFIERS
17 02 22 07  71      VAN DUIJNHOVEN/VAN DIUNHOVEN NL
18 02 22 74  51      HARTMANN/WOHLFARTH   D
19 02 23 56  57      WALLAVUORI/MELKERSSON  S
20 02 24 71  59      STRANDBERG/JEPPSON   S


Round 13


2000 ROUND 13  24/09 CESIS LATVIA

ONLY 28 TEAMS GRID POSITIONS

 TIME    ST NO       TEAM
1 02 23 35  1       WILLEMSEN/S VERBRUGGE    NL/B
2 02 24 56  4       WEINMANN/WEINMANN      D
3 02 25 44  2       SERGIS/RASMANIS       LAT
4 02 25 50  7       WENNINGER/VAN DE WIEL    D/NL
5 02 25 94  6       JANSSEN/JANSSEN       NL
6 02 26 65  5       KAURIT/LAKSBERG       EST
7 02 27 25  23       BRUSTMANN/NOVOTNY      D/CS
8 02 27 42  17       HAPPICH/SYLWAN        D/S
9 02 28 79  14       D BARAT/BELLAUD       F
10 02 29 45  31       E SCHERBININ/SOSNOVSKI    RUS
11 02 29 45  11       BEAUMONT/S HURKMANS     F/NL
12 02 29 78  21       RUPEIKS/BERZINS       LAT
13 02 31 81  69       NOVOTNY/SIMUNEK       CS
14 02 32 69  54       VAN ZANTEN/VAN DE KETTERIJ  NL
15 02 32 91  67       VAKS/KAUL          EST
16 02 33 67  58       FUCHS/MEIERHAUS       D/CH
17 02 33 73  63       SUGASEEP/KURPNIEKS      EST
18 02 35 10  68       FAGERBERG/FAGERBERG     S
19 02 35 59  56       SIPILA/EEROLA        FS
20 02 35 55  40       POLDSAAR/HANSAR       EST
21 02 36 09  66       SOIR/SOIR          EST
22 02 36 26  50       STELLE/KIRILKO        LAT
23 02 37 30  43       VAVERE/UISUNAS        LAT
24 02 38 89  65       LAMP/LAMP          EST
25 02 39 02  49       JURSEVICS/LAIVINS      LAT
26 02 44 39  52       BALCIUNAS/DZEIZIS      LIT
27 02 47 08  28       LUKSTINS/GRASIS       LAT
28 02 49 49  70       IVANOV/JALAS         EST