The John Davey Pages

The information on this page kindly supplied by John Davey ( 2003-2004 John Davey)
Click Here for details of how to contact him.

Qualifying 2000
Round 1  Round 2  Round 3  Round 4  Round 5  Round 6  Round 7  Round 8  Round 9  Round 10  Round 11  Round 12  Round 13 


Round1


GP QUALIFIERS
____________________________________________________

2004 ROUND 1 20/21 3 2004 SPAIN TALAVERA

GROUP 1
1 02 13 96  1  WILLEMSEN/STUPELIS      NL/LAT
2 02 15 36  3  W V WERVEN/PICCART      NL/B
3 02 15 91 27  BARAT/ALLIER         F
4 02 15 98  9  RUPEIKS/KURPNIEKS      LAT
5 02 16 84 46  CERMAK/CERMAK        CS
6 02 17 07  5  BROWN/L PETERS        GB
7 02 17 10  7  HAPPICH/WEINMANN       D
8 02 17 42 11  SCHERBININ/SOSNOVSKIKH    RUS
9 02 17 67 32  M WILLEMSEN/BOON       NL
10 02 18 36 18  GOOVAERTS/SOMERS       B
11 02 18 94 20  BRUSTMANN/URICH       D
12 02 19 08 16  HOFMANN/V D KETTERIJ     D/NL
13 02 19 25 118  PULINX/SABBE         B
14 02 19 69 13  V DUJNHOVEN/DUJNHOVEN    NL
15 02 21 66 67  BETHYS/GUILLONNEAU      F
1ST RESERVE
16 02 22 49 71  WATSON/WATSON        GB
NON QUALIFIERS
17 02 22 66 44  U MULLER/GRUTTER       CH
18 02 23 16 23  FAGERBERG/FAGERBERG     S
19 02 24 20 30  BLANCO/BLANCO        F
20 02 25 46 69  POHORAL/HOTOVY        CS
21 02 27 15 65  L DESCHEEMAEKER/COECK    B

GROUP B

1 02 14 68  2  SERGIS/S VERBRUGGE     LAT/B
2 02 16 12  8  BEAUMONT/V D WIEL      F/NL
3 02 16 52  4  KAURIT/JAKK         EST
4 02 17 65  6  JAN HENDRICKX/SMEUNINCX   B
5 02 18 10 14  B MARTIN/KAOLIN       A/CH
6 02 18 19 10  SCHRIJVER/VERHAGEN     NL
7 02 19 85 12  WITTMANN/NOVOTNY      D
8 02 20 59 25  A BURGLER/SCHELBERT     CH
9 02 20 68 29  DEVOLDRE/DEVOLDRE      F
10 02 21 57 41  JORIS HENDRICKX/R V D LAGEMAAT B/NL
11 02 22 47 19  LYNE/BEAVIS         GB
12 02 22 89 21  METZ/SAAM          D
13 02 24 26 45  AINS/CHEREAU        F
14 02 24 31 17  V GOMMEREN/GEERDINK     B/NL
15 02 24 42 38  WALTER/WALTER        D
2ND RESERVE
16 02 24 47 70  V D BOOMEN/R MEULENBROEK  NL
NON QUALIFIERS
17 02 24 93 99  DERKS/DERKS         NL
18 02 26 01 31  V ZANTEN/P NIEUWENHUIZEN  NL
19 02 26 99 66  CERNYDS/VOSMIK       CS
20 02 27 35 54  STRANDBERG/STRANDBERG    S
21 02 38 64 50  IVANOVS/JALAS        LAT

_______________________________________________________________

GP QUALIFIERS
________________________________________________________________

2004 ROUND 2 3RD/4TH 4 2004 FRANCE CASTELNAU DE LEVIS

GROUP A

1 02 32 91  1  WILLEMSEN/STUPELIS    NL/LAT
2 02 33 18  2  SERGIS/S VERBRUGGE    LAT/B
3 02 36 12  8  BEAUMONT/V D WIEL    F/NL
4 02 37 33  18  GOOVAERTS/SOMERS     B
5 02 38 33  7  HAPPICH/WEINMANN     D
6 02 40 35  27  BARAT/ALLIER       F
7 02 40 84  32  M WILLEMSEN/BOON     NL
8 02 43 10  15  ROZEHNAL/ROZEHNAL    CS
9 02 43 53  19  LYNE/BEAVIS       GB
10 02 44 07  21  METZ/SAAM        D
11 02 44 73  29  DEVOLDRE/DEVOLDRE    F
12 02 47 27  98  CERNY/VOSMIK       CS
13 02 47 35  31  V ZANTEN/P NIEUWENHUYZEN NL
14 02 47 65  70  BETHYS/GUILLONNEAU    F
15 02 48 04  46  CERMAK/CERMAK      CS
1ST RESERVE
16 02 50 33  63  DERKS/DERKS       NL
NON QUALIFIERS
17 02 51 98  56  STRANDBERG/STRANDBERG  S
18 02 55 22  61  WITTE/NIKOLAUS      D
19 02 58 99  65  MULDERS/CAERS      NL
20 03 17 30  64  V D BOOMEN/MEULENBROEK  NL
21 03 27 79  66  V HAMMOND/PETERSONS   NL
22 03 57 09 118  PULINX/SABBE       B

GROUP B

1 02 38 40  4  KAURIT/JAKK       EST
2 02 38 82  5  BROWN/L PETERS      GB
3 02 38 85  12  WITTMANN/NOVOTNY     D/CS
4 02 39 43  11  SCHERBININ/SOSNOVSKIKH  RUS
5 02 40 33  9  RUPEIKS/KURPNIEKS    LAT
6 02 40 71  6  JAN HENDRICKX/SMEUNICX  B
7 02 42 27  10  SCHRIJVER/VERHAGEN    NL
8 02 43 34  16  HOFMANN/NOTTEN JNR    D/NL
9 02 44 31  25  A BURGLER/SCHELBERG   CH
10 02 44 8O  13  V DUJNHOVEN/V DUJNHOVEN NL
11 02 45 46  67  WATSON/WATSON      GB
12 02 45 49  72  SURCIN/ROUSSEAU     F
13 02 45 64  44  MULLER/GRUTTER      CH
14 02 46 11  45  AINS/CHEREAU       F
15 02 46 28  41  JORIS HENDRICKX/R V D LAGEMAAT B/NL
2ND RESERVE
16 02 46 37  30  BLANCO/BLANCO      F
NON QUALIFIERS
17 02 46 72  23  FAGERBERG/FAGERBERG   S
18 02 48 06  17  V GOMMEREN/GEERDINK   B/NL
19 02 49 75  76  DESCHEEMAEKER/PICCART  D
20 02 52 10  71  BOURSAUD/BEGAUD     F
21 02 52 16  57  GUILFORD/DUNKLEY     GB
22 04 00 93  60  LIEBL/GABOR       D/CS

_______________________________________________________

GP QUALIFIERS
_______________________________________________________

2004 ROUND 3 10/11 4 2004 HOLLAND OLDEBROEK

1 02 14 83  2  SERGIS/S VERBRUGGE      LAT/B
2 02 18 59  4  KAURIT/JAKK          EST
3 02 18 95  8  BEAUMONT/V D WIEL       F/NL
4 02 21 09 32  M WILLEMSEN/BOON       NL
5 02 21 71  9  RUPEIKS/KURPNIEKS       LAT
6 02 22 47  3  W V WERVEN/PICCART      NL/B
7 02 22 64 37  GRONDMAN/GRONDMAN       NL
8 02 23 79 18  GOOVAERTS/SOMERS       B
9 02 23 93 20  BRUSTMANN/URICH        D
10 02 24 53 12  WITTMANN/NOVOTNY       D/CS
11 02 24 60 16  HOFMANN/NOTTEN JNR      D/NL
12 02 24 78 50  V BOOMEN/R MEULENBROEK    NL
13 02 27 35 29  DEVOLDRE/DEVOLDRE       F
14 02 27 46 15  ROZEHNAL/ROZEHNAL       CS
15 02 27 73 23  FAGERBERG/FAGERBERG      S
1ST RESERVE
16 02 27 81 31  V ZANTEN/P NIEUWENHUIZEN   NL
NON QUALIFIERS
17 02 28 32 17  V GOMMEREN/GEERDINK      B/NL
18 02 28 33 28  KUSTER/KEUBEN         NL
19 02 29 44 21  METZ/SAAM           D
20 02 29 63 54  SMIT/H ROENHORST       NL
21 02 29 81 47  G V WERVEN/TEN HOVE      NL
22 02 30 45 48  HAAN/TEN BRINKE        NL
23 02 32 35 33  GREUP/HOLLEMAN        NL
24 02 34 06 46  CERMAK/CERMAK         CS
25 02 34 90 44  U MULLER/GRUTTER       CH
26 02 46 59 57  ROGERS/MEATON         GB

GROUP B

1 02 17 02  1  WILLEMSEN/STUPELIS      NL/LAT
2 02 22 05 10  SCHRIJVER/VERHAGEN      NL
3 02 23 99 11  SCHERBININ/SOSNOVSKIKH    RUS
4 02 25 49  6  JAN HENDRICKX/SMEUNINX    B
5 02 25 72  5  BROWN/L PETERS        GB
6 02 26 65 13  V DUYNHOVEN/V DUYNHOVEN    NL
7 02 26 69 58  WATSON/WATSON         GB
8 02 27 18  7  HAPPICH/WEINMANN       D
9 02 30 16 14  B MARTIN/KAOLIN        A/CH
10 02 30 17 41  JORIS HENDRICKX/R V D LAGEMAAT B/NL
11 02 32 20 25  A BURGLER/SCHELBERT      CH
12 02 33 27 51  V D DONK/V GAALEN       NL
13 02 33 76 45  AINS/CHEREAU         F
14 02 34 09 63  WITTE/NIKOLAUS        D
15 02 34 71 64  SURCIN/ROUSSEAU        F
2ND RESERVE
16 02 35 32 53  L DESCHEEMAEKER/COECK     B
NON QUALIFERS
17 02 35 85 62  VINCENT/EGGINK        NL
18 02 36 23 49  DERKS/DERKS          NL
19 02 36 47 36  S WILKINSON/BURT       GB
20 02 36 74 43  BETHYS/GUILLONNEAU      F
21 02 36 82 42  OUDE GEERDINK/KLAEIN NIJENHUIS NL
22 02 38 92 30  BLANCO/BLANCO         F
23 02 39 48 61  POHORAL/HOTOVY        CS
24 02 40 07 59  CERNY/VOSMIK         CS
25 02 43 05 46  STRANDBERG/STRANDBERG     S
26 02 51 38 52  V HAMOND/PETERSONS      NL/LAT

_______________________________________________________________
GP QUALIFIERS
_______________________________________________________________

2004 ROUND 4 24/25 4 2004 GERMANY  AUFENAU

GROUP A

1 02 10 70  2 SERGIS/S VERBRUGGE     LAT/B
2 02 11 58  8 BEAUMONT/V D WIEL      F/NL
3 02 12 07  4 KAURIT/JAKK         EST
4 02 12 08 18 GOOVAERTS/SOMERS      B
5 02 13 19  9 RUPEIKS/KURPNIEKS      LAT
6 02 13 39 32 M WILLEMSEN/BOON      NL
7 02 13 46 11 SCHERBININ/SOSNOVSKIKH   RUS
8 02 13 99 15 ROZEHNAL/ROZEHNAL      CS
9 02 14 31 16 HOFMANN/WOHLFARTH      D
10 02 14 61 20 BRUSTMANN/URICH       D
11 02 15 54 41 JORIS HENDRICKX/R V D LAGEMAAT B/NL
12 02 17 06 52 V D BOOMEN/R MEULENBROEK  NL
13 02 17 46 17 V GOMMEREN/GEERDINK     B/NL
14 02 17 73 65 SURCIN/ROUSSEAU       F
15 02 17 87 54 SMIT/ROENHORST H      NL
1ST RESERVE
16 02 18 06 19 LYNE/BEAVIS         GB
NON QUALIFIERS
17 02 18 18 43 BLANK/SEMET         D
18 02 18 43 28 KUSTER/KEUBEN        NL
19 02 18 60 31 V ZANTEN/P NIEUWENHUISEN  NL
20 02 18 77 23 FAGERBERG/FAGERBRG     S
21 02 19 11 39 HARTMANN/MADER       D
22 02 20 11 36 WILKINSON/BURT       GB
23 02 23 06 48 HAAN/TEN BRINKE       NL
24 02 23 97 50 L DEESCHEEMAEKER/COECK   B
25 02 27 84 64 GREISSING/NICOLLUSSL    A
26 02 29 19 57 V HAMOND/PETERSONS     NL/LAT

___________________________________________________
GROUP B

1 02 12 20  7 HAPPICH/WEINMANN      D
2 02 12 55  1 WILLEMSEN/STUPELIS     NL/LAT
3 02 12 71 27 BARAT/ALLIER        F
4 02 14 03 12 WITTMANN/NOVOTNY      D/CS
5 02 13 47  5 BROWN/L PETERS       GB
6 02 13 66  6 JAN HENDRICKX/SMEUNINX   B
7 02 13 89 10 SCHRIJVER/VERHAGEN     NL
8 02 14 43 14 B MRTIN/KAOLIN       A/CH
9 02 16 12 47 WATSON/WATSON        GB
10 02 16 25 13 V DUJNHOVEN/V DUJNHOVEN   NL
11 02 16 42 21 METZ/SAAM          D
12 02 16 49 44 MULLER/GRUTTER       CH
13 02 16 70 46 CERMAK/CERMAK        CS
14 02 17 69 30 BLANCO/BLANCO        F
15 02 17 79 25 A BURGLER/SCHELBERT     CH
2ND RESERVE
16 02 17 96 62 POHORAL/HOVOTNY       CS
NON QUALIFIERS
17 02 18 10 45 AINS/CHEREAU        F
18 02 18 89 60 CERNY/VOSMIK        CS
19 02 18 94 51 V D DONK/V GAALEN      NL
20 02 19 07 61 WITTE/KNIKOLAUS       D
21 02 19 60 53 DERKS/DERKS         D
22 02 20 60 38 WALTER/WALTER        A
23 02 22 59 56 STRANDBERG/STRANDBERG    S
24 02 23 10 63 GUILFORD/DUNKLEY      GB
25 02 25 78 42 ROGERS/MEATON        GB

__________________________________________________________________

GP QUALIFIERS
__________________________________________________________________

2004 8/9 5 2004 ROUND 5 ITALY ASTI

GROUP A

1 01 56 33  1  WILLEMSEN/STUPELIS    NL/LAT
2 01 57 41  7  HAPPICH/WEINMANN     D
3 01 57 86  5  BROWN/L PETERS      GB
4 01 59 15 27  BARAT/ALLIER       F
5 01 59 81 16  HOFMANN/SOMERS      D/B
6 01 59 83 25  A BURGLER/SCHELBERT    CH
7 02 00 19 20  BRUSTMANN/URICH      D
8 02 00 37 38  WALTER/WALTER       A
9 02 00 57 10  SCHRIJVER/VERHAGEN    NL
10 02 00 78 19  LYNE/BEAVIS        GB
11 02 01 22 32  M WILLEMSEN/BOON     NL
12 02 01 25 13  V DUYNHOVEN/V DUYNHOVEN  NL
13 02 01 96 46  CEMAK/CEMAK        CS
14 02 02 20 44  MULLER/GRUTTER      CH
15 02 03 82 70  V D BOOMEN/MEULE     NL
1ST RESERVE
16 02 04 65 30  BLANCO/BLANCO       F
NON QUALIFIERS
17 02 07 34 39  HARTMANN/MADER      D
18 02 11 48 54  GREISSING/NICOLAUS    D
19 02 14 68 52  V HAMOND/PETERSONS    NL/LAT

GROUP B

1 01 57 92 8   BEAUMONT/V D WIEL     F/NL
2 01 59 09 26   SODERQVIST/SYLWAN     S
3 01 59 69 11   SCHERBININ/SOSNOVSKIKH  RUS
4 01 59 93 4   KAURIT/JAKK        EST
5 02 00 24 6   JAN HENDRICKX/SMEUNINX  B
6 02 00 47 58   WATSON/WATSON       GB
7 02 00 74 12   WITTMAN/NOVOTNY      D/CS
8 02 01 10 23   FAGERBERG/FAGERBERG    S
9 02 02 40 41   JORIS HENDRICKX/R V D LAGEMAAT B/NL
10 02 02 97 14   B MARTIN/KAOLIN      A/CH
11 02 03 44 15   ROZEHNAL/ROZEHNAL     CS
12 02 04 41 61   POHORAL/HOVOTY      CS
13 02 05 08 59   CERNY/VOSMIK       CS
14 02 05 44 43   BETHTYS/GUYILLONNEAU   F
15 02 05 80 45   AINS/CHEREAU       F
2ND RESERVE
16 02 05 87 17   V GOMMEREN/GEERDINK    B/NL
NON QUALIFIERS
17 02 11 27 71   MAGNETTI/MAGNETTI     I
18 02 22 43 65   LIEBL/GABOR        D/CS

________________________________________________________________________

GP QUALIFIERS
________________________________________________________________________

2004 ROUND 6 30/31 5 2004 FRANCE BROU

GROUP A

1 02 33 46  1 WILLEMSEN/STUPELIS    NL/LAT
2 02 36 84  5 BROWN/L PETERS      GB
3 02 39 30 47 WATSON/WATSON      GB
4 02 40 02 32 M WILLEMSEN/BOON     NL
5 02 40 15  8 BEAUMONT/V D WIEL    F/NL
6 02 40 75 10 SCHRIJVER/VERHAGEN    NL
7 02 41 80 16 HOFFMAN/WOHLFARTH    D
8 02 41 84 41 JOR HENDRICKX/R V D LAGEMAAT B/NL
9 02 42 21 13 V DUYNHOVEN/V DUYNHOVEN NL
10 02 42 52 29 DEVOLDERE.DEVOLDERE   F
11 02 43 83 72 SURCIN/ROUSSEAUT     F
12 02 44 51 38 WALTER/WALTER      D
13 02 44 94 45 AINS/CHEREAU       F
14 02 45 07 44 MULLER/GRUTTER      CH
15 02 45 22 34 DEVOLDERE/BEQUILLARD   B/F
1ST RESERVE
16 02 46 06 50 V BOOMEN/V GAALEN    NL
NON QUALIFIERS
17 02 47 53 31 V ZANTEN/P NIEUWENHUIZEN NL
18 02 48 42 24 JANSSEN/NOTTEN      NL
19 02 48 79 33 GREUP/HOLLEMAN      NL
20 02 49 87 75 DESCHEEMAEKER/COECK   B
21 02 53 53 73 ROGERS/MEATON      GB
22 03 10 42 67 LIEBL/GABOR       D/CS

GROUP B

1 02 37 15  7 HAPPICH/WEINMANN     D
2 02 37 29  6 JAN HENDRICKX/SMEUNINX  B
3 02 37 49  4 KAURIT/JAKK       EST
4 02 37 70 11 SCHERBININ/SOSNOVSKIKH  RUS
5 02 37 79 12 WITTMAN/NOVOTNY     D/CS
6 02 39 08 14 B MARTIN/KAOLIN     A/CH
7 02 41 17 15 ROZEHNAL/ROZEHNAL    CS
8 02 41 62 19 LYNE/BEAVIS       GB
9 02 42 11 23 FAGERBERG/FAGERBERG   S
10 02 42 17 21 METZ/SAAM        D
11 02 42 68 46 CERMAK/CERMAK      CS
12 02 45 02 36 WILKINSON/BURT      GB
13 02 45 58 70 BETHYS/GUILLONNEAU    F
14 02 45 71 118 PULINX/SABBE       B
15 02 45 86 17 V GOMMEREN/GEERDINK   B/NL
2ND RESERVE
16 02 47 09 57 GUILFORD/DUNKLEY     GB
NON QUALIFIERS
17 02 48 06 77 MARTIN/BESSON      F
18 02 43 31 71 BOURSAUD/BEGAUD     F
19 02 49 76 61 WITTE/NIKOLAUS      D
20 02 51 11 48 HAAN/TEN BRINKE     NL
21 02 57 26 66 V HAMMOND/PETERSONS   NL/LAT

_________________________________________________

GP QUALIFIERS
_________________________________________________

2004 ROUND 7 5/6 6 2004 GERMANY PFLUCKUFF

GROUP A

1 02 10 70  1  WILLEMSEN/STUPELIS     NL/LAT
2 02 13 78  7  HAPPICH/WEINMANN      D
3 02 13 85  26  SODERQVIST/SYLWAN     S
4 02 13 97  4  KAURIT/JAKK        EST
5 02 14 34  6  JAN HENDRICKX/SMEUNICX   B
6 02 14 64  10  SCHRIJVER/VERHAGEN     NL
7 02 15 00  13  V DUYNHOVEN/V DUYNHOVEN  NL
8 02 16 43  52  V BOOMEN/R MEULENBROECK  NL
9 02 16 49  14  B MARTIN/KAOLIN      A/CH
10 02 16 49  21  METZ/SAAM         D
11 02 16 68 120  D SCHMIT/GAZIK       D/CS
12 02 16 72  67  BETHYS/GUILLONNEAU     F
13 02 17 61  38  WALTER/WALTER       D
14 02 17 67  19  LYNE/BEAVIS        GB
15 02 18 51  28  KUSTER/KEUBEN       NL
1ST RESERVE
16 02 18 63  54  SMIT/ROENHORST H      NL
NON QUALIFIERS
17 02 18 78  96  TAMULIUNAS/KARAFIUNAS   LAT
18 02 19 57  61  WITTE/NIKOLAUS       D

GROUP B

1 02 14 93  5  BROWN/L PETERS       GB
2 02 15 98  11  SCHERBININ/SOSNOVSKIKH   RUS
3 02 16 44  12  WITTMANN/NOVOTNY      D/CS
4 02 17 25  16  HOFMANN/WOHLFARTH     D
5 02 17 60  32  M WILLEMSEN/BOON      NL
6 02 17 80  47  WATSON/WATSON       GB
7 02 18 01  41  JOR HENDRICKX/R V D LAGEMAAT B/NL
8 02 18 64  46  CERMAK/CERMAK       CS
9 02 18 65  23  FAGERBERG/FAGERBERG    S
10 02 18 87 118  PULINX/SABBE        B
11 02 19 18  44  MULLER/GRUTTER       CH
12 02 19 86  24  JANSSEN/NOTTEN JNR     NL
13 02 21 35  31  V ZANTEN/P NIEUWENHUIZEN  NL
14 02 21 64  17  V GOMMEREN/GEERDINK    B/NL
15 02 22 01  43  BLANK/SEMET        D
2ND RESERVE
16 02 22 98  33  GREUP/HOLLEMANN      NL
NON QUALIFIERS
17 02 25 72  98  OUDED GEERDINK/NIJENHUIS  NL
18 02 26 13  57  V HAMOND/PETERSONS     NL/LAT

_________________________________________________________

GP QUALIFIERS
_________________________________________________________

2004 ROUND 8 12/13 6 2004 ESTONIA JAANIKESE

GROUP A

1 02 03 08  1  WILLEMSEN/STUPELIS    NL/LAT
2 02 08 14 10  SCHRIJVER/VERHAGEN    NL
3 02 08 52  4  KAURIT/JAKK        EST
4 02 08 85 11  SCHERBININ/SOSNOVSKIKH  RUS
5 02 08 85 16  HOFMANN/S VERBRUGGE    D/B
6 02 08 96 13  V DUYNHOVEN/VDUYNHOVEN  NL
7 02 09 51 32  M WILLEMSEN/BOON     NL
8 02 09 67 26  SODERQVIST/SYLWAN     S
9 02 11 32 41  JOR HENDRICKX/R V D LAGEMAAT B/NL
10 02 12 53 118  PULINX/SABBE       B
11 02 12 86 42  DAIDERS/DAIDERS      LAT
12 02 12 86 17  V GOMMEREN/GEERDINK    B/NL
13 02 13 85 96  TAMULIUNAS/KARALUINAS   LAT
14 02 13 85 23  FAGERBERG/FAGERBERG    S
15 02 16 05 55  VAKS/KAUL         EST
1ST RESERVE
16 02 18 24 49  LINA/LINA         EST
NON QUALIFIERS
17 02 19 07 53  SALONIEMI/SALONIEMI    SF
18 02 21 15 59  VARIAKOJIS/KISUNAS    LAT
19 02 21 59 47  NORMAK/NORMAK       EST

GROUP B

1 02 08 74 12  WITTMANN/NOVOTNY     D/CS
2 02 08 85  7  HAPPIICH/WEINMANN     D
3 02 09 24  5  BROWN/L PETERS      GB
4 02 09 78  6  JAN HENDRICKX/SMEUNINX  B
5 02 10 83 14  B MARTIN/KAOLIN      A/CH
6 02 12 04 70  V D BOOMEN/V GAALEN    NL
7 02 12 31 25  A BURGLER/SCHELBERT    CH
8 02 12 64 19  LYNE/BEAVIS        GB
9 02 13 74 21  METZ/SAAM         D
10 02 13 74 46  CERMAK/CERMAK       CS
11 02 15 77 40  LAMP/LAMP         EST
12 02 16 21 61  WITTE/NIKOLAUS      D
13 02 16 32 44  MULLER/GRUTTER      CH
14 02 17 14 35  POLDSAAR/HANSAR      EST
15 02 17 36 111  SUGASEP/PARKSEPP     EST
2ND RESERVE
16 02 17 53 56  STRANDBERG/STRANDBERG   S
17 02 21 98 54  APPEZ/OSTERBIRN      S
18 02 22 14 48  KLAVINS/VEREBS      LAT

_________________________________________________________

GP QUALIFIERS
_________________________________________________________

2004 ROUND 9 19/20 6 2004 LATVIA CESIS

GROUP A

1 02 07 37  1  WILLEMSEN/STULELIS   NL/LT
2 02 09 35  4  KAURIT/JAKK       EST
3 02 10 06 12  WITTMAN/NOVOTNY     D/CS
4 02 10 33 26  SODERQVIST/SYLWAN    S
5 02 10 50  7  HAPPICH/WEINMANN    D
6 02 10 66 16  HOFMANN/SOMERS     D/B
7 02 10 88 32  M WILLEMSEN/KURPNIEKS  NL/LAT
8 02 11 05 14  B MARTIN/KAOLIN     A/CH
9 02 13 08 70  V D BOOMEN/V GAALEN   NL
10 02 13 68 99  POHORAL/HOVOTNY     CS
11 02 13 74 40  LAMP/LAMP        EST
12 02 14 95 19  LYNE/BEAVIS       GB
13 02 15 06 55  VAKS/KAUL        EST
14 02 15 33 61  WITTE/NIKOLAUS     D
15 02 15 72 17  V GOMMEREN/GEERDINK   B/NL
1ST RESERVE
16 02 16 27 98  KNOTIG/ZATLOUKAL    CS
NON QUALIFIERS
17 02 16 43 56  STRANDBERG/STRANDBERG  S
18 02 16 93 23  FAGERBERG/FAGERBERG   S
19 02 17 03 53  SALONIEMI/SALONIEMI   SF
20 02 18 46 111  SUGASEEP/P[ARKSEPP   EST
21 02 37 36 60  LIEBL/GABOR       D/CS

GROUP B

1 02 10 61 11  SCHERBININ/SOSNOVSKIKH RUS
2 02 10 77 10  SCHRIJVER/VERHAGEN   NL
3 02 10 77  6  JAN HENDRICKX/SMEUNINX B
4 02 11 32 13  V DUJNHOVEN/V DUJNHOVEN NL
5 02 12 37  5  BROWN/L PETERS     GB
6 02 13 52 118  PULINX/SABBE      B
7 02 13 90 41  JOR HENDRICKX/R V D LAGEMAAT B/NL
8 02 14 07 96  TAMULIUNAS/KARALUINAS  LAT
9 02 14 73 46  CERMAK/CERMAK      CS
10 02 14 78 42  DAIDERS/DAIDERS     LAT
11 02 16 05 44  U MULLER/GRUTTER    CH
12 02 16 16 21  METZ/SAAM        D
13 02 16 21 25  A BURGLER/SCHELBERT   CH
14 02 17 75 110  TRIBOCKIS/KIRILKO    LAT
15 02 17 80 35  POLDSAAR/HANSAR     EST
1ST RESERVE
16 02 21 26 54  APPEZ/OSTERBIRN     LAT?
NON QUALIFIERS
17 02 21 54 48  KLAVINS/VEREBS     LAT
18 02 22 09 59  VARIAKOJIS/KISUNAS   LAT
19 02 24 01 47  NORMAK/NORMAK      EST
20 02 26 92 50  IVANOV/JALAS      LAT

___________________________________________________________

GP QUALIFIERS
___________________________________________________________

2004 ROUND 10 10/11 7 2004 CROATIA ZABOK

ONLY 30 ENTRIES QUALIFICATION TIMES AS START GRID

1 02 07 97  1 WILLEMSEN/STUPELIS    NL/LAT
2 02 09 64  7 HAPPICCH/WEINMANN    D
3 02 09 83  4 KAURIT/JAKK       EST
4 02 10 49  5 BROWN/L PETERS      GB
5 02 11 15  9 RUPEIKS/KURPNIEKS    LAT
6 02 11 22 12 WITTMANN/NOVOTNY     D/CS
7 02 11 53 11 SCHERBININ/SOSNOVSKIKH  RUS
8 02 12 09 20 BRUSTMANN/URICH     D
9 02 12 21  6 JAN HENDRICKX/SMEUNICX  B
10 02 12 23 10 SCHRIJVER/VERHAGEN    NL
11 02 12 25 14 B MARTIN/KAOLIN     A/CH
12 02 12 46 13 V DUJNHOVEN/V DUJNHOVEN NL
13 02 12 87 16 HOFMANN/SOMERS      D/B
14 02 13 12 118 PULINX/SABBE       B
15 02 13 79 15 ROZEHNAL/ROZEHNAL    CS
16 02 13 99 19 LYNE/BEAVIS       GB
17 02 14 13 25 A BURGLER/SCHELBERT   CH
18 02 14 72 41 JOR HENDRICKX/R V D LAGEMAAT B/NL
19 02 14 82 46 CERMAK/CERMAK      CS
20 02 16 32 17 V GOMMEREN/GEERDINK   B/NL
21 02 16 71 120 SCHMID/GAZIC       D/CS
22 02 16 97 999 KNOTIG/ZATLOUKAL     CS
23 02 17 25 44 U MULLER/GRUTTER     CH
24 02 17 68 99 POHORAL/HOVOTNY     CS
25 02 18 19 45 AINS/CHEREAU       F
26 02 18 21 39 HARTMANN/V D WIEL    D/NL
27 02 19 60 56 STRANDBERG/STRANDBERG  S
28 02 25 53 70 V D BOOMEN/V GAALEN   NL
29 02 30 71 511 IVANOVS/JALAS      EST
30 02 36 98 66 LIEBL/GABOR       D/CS

____________________________________________________________________

GP QUALIFIERS
____________________________________________________________________

2004 ROUND 11 17/18 7 2004 BULGARIA SAMOKOV

ONLY 28 ENTRIES TIMES TAKEN FROM GRID POSITIONS

1 02 08 67  1 WILLEMSEN/STUPELIS   NL/LAT
2 02 10 75 76 HAPPICH/WEINMANN    D
3 02 11 34  4 KAURIT/JAKK       EST
4 02 11 39  5 BROWN/L PETERS     GB
5 02 12 18 11 SCHERBININ/SOSNOVSKIKH RUS
6 02 12 51 12 WITTMANN/NOVOTNY    D/CS
7 02 13 01 16 HOFMANN/SOMERS     D/B
8 02 13 46 14 B MARTIN/KAOLIN     A/CH
9 02 13 83 41 JOR HENDRICKX/R V D LAGEMAAT B/NL
10 02 13 96  9 RUPEIKS/KURPNIEKS    LAT
11 02 14 35 15 ROZEHNAL/ROZEHNAL    CS
12 02 15 42 46 CERMAK/CERMAK      CS
13 02 15 48 118 PULINX/SABBE      B
14 02 15 57 10 SCHRIJVER/VERHAGEN   NL
15 02 15 75 13 V DUJNHOVEN/V DUJNHOVEN NL
16 02 16 15 44 U MULLER/GRUTTER    CH
17 02 16 44 25 A BURGLER/SCHELBERT   CH
18 02 16 94  6 JAN HENDRICKX/SMEUNICX B
19 02 16 95 120 SCHMID/GAZIK      D/CS
20 02 16 98 99 POHORAAL/HOTOVY     CS
21 02 17 45 19 LYNE/BEAVIS       GB
22 02 18 26 45 AINS/CHEREAU      F
23 02 19 77 998 KNOTIG/ZATLOUKAL    CS
24 02 20 19 17 V GOMMEREN/GEERDINK   B/NL
25 02 21 01 50 V D BOOMEN/V GAALEN   NL
26 02 21 07 56 STRANDBERG/STRANDBERG  S
27 02 23 08 39 HARTMANN/EGGINK     D/NL
28 02 31 54 51 IVANOV/JALAS      LAT

_______________________________________________________________

GP QUALIFIERS
_______________________________________________________________

2004 ROUND 12 7/8TH 8 2004 LATVIA KEGAMS

GROUP A

1 02 21 81  1  WILLEMSEN/STUPELIS   NL/LAT
2 02 23 52  7  HAPPICH/WEINMANN    D
3 02 23 68  2  SERGIS/S VERBRUGGE   LAT/B#
4 02 25 44 13  V DUJNHOVEN/V DUJNHOVEN NL
5 02 25 44 12  WITTMANN/NOVOTNY    D/CS
6 02 25 77 16  HOFMANN/SOMERS     D/B
7 02 25 88  5  BROWN/PETERS      GB
8 02 26 65 118  PULINX/SABBE      B
9 02 27 75 15  ROZEHNAL/ROZEHNAL    CS
10 02 28 13 70  V D BOOMEN/V GAALEN   NL
11 02 29 50 98  KNOTIG/ZATLOUKAL    CS
12 02 30 82 23  FAGERBERG/FAGERBERG   S
13 02 31 53 42  DAIDERS/DAIDERS     LAT
14 02 31 59 53  SOLONIEMI/SOLONIEMI   SF
15 02 32 14 62  VAKS/KAUL        EST
1ST RESERVE
16 02 32 25 17  V GOMMEREN/GEERDINK   B/NL
NON QUALIFIERS
17 02 33 24 64  LINA/LINA        EST
18 02 33 35 40  LAMP/LAMP        EST
19 02 37 41 59  VARIAKOJIS/KISUNAS   LAT
20 NO TIME 48  KLAVINS/VEREBS     LAT
21 NO TIME 49  NORMAK/NORMAK      EST

GROUP B

1 02 23 35 10  SCHRIJVER/VERHAGEN   NL
2 02 23 90  4  KAURIT/JAKK       EST
3 02 24 78 32  M WILLEMSEN/BOON    NL/B
4 02 25 05 11  SCHERBININ/SOSNOVSKIKH RUS
5 02 26 26  9  RUPEIKS/KURPNIEKS    LAT
6 02 27 47 14  B MARTIN/KAOLIN     A/CH
7 02 28 02 41  JOR HENDRICKX/R V D LAGEMAAT B/NL
8 02 28 24 47  SCHMID/GRASIS      D/EST
9 02 29 23 46  CERMAK/CERMAK      CS
10 02 29 34 19  LYNE/BEAVIS       GB
11 02 31 54 111  SUGASEEEP/PARKSEPP   EST
12 02 31 92 96  TAMULIUNAS/KARALUINAS  LAT
13 02 32 08 61  WITTE/NIKOLAUS     D
14 02 32 47 45  AINS/CHEREAU      F
15 02 32 58 35  P0LDSAAR/HANSAR     EST
2ND RESERVE
16 02 32 80 99  POHORAL/HOTOVY     CS
NON QUALIFIERS
17 02 33 24 55  ARONEN/TALA       SF
18 02 35 43 56  STRANDBERG/STRANDBERG  S
19 02 47 74 50  IVANOV/JALAS      LAT
20 03 05 92 60  LIEBL/GABOR       D/CS
21 NO TIME 110  TRIBOCKIS/KIRILKO    LAT

__________________________________________________________

GP QUALIFIERS
___________________________________________________________

2004 ROUND 13 14 8 2004 RUSSIA MOSCOW .  QUALIFICATION BUT THEN CANCLLD

GROUP A

1 02 34 83  2 SERGIS/S VERBRUGGE   LAT/B
2 02 36 04 16 HOFMANN/SOMERS     D/B
3 02 36 81  7 HAPPICH/WEINMANN    D
4 02 37 03  1 WILLEMSEN/STUPELIS   NL/LAT
5 02 37 63 10 SCHRIJVER/VERHAGEN   NL
6 02 39 50 46 CERMAK/CERMAK      CS
7 02 41 75 45 AINS/CHEREAU      F
8 02 43 18 118 PULINX/SABBE      B
9 02 44 33 98 KNOTIG/ZATLOUKAL    CS
10 02 44 77 62 VAKS/KAUL        EST
11 02 44 88 40 LAMP/LAMP        EST
12 02 45 32 121 PRIADEIN/ZAVIALOV    RUS
13 02 45 76 53 SALONIEMI/SALONIEMI   SF
14 02 47 13 19 LYNE/BEAVIS       GB
15 02 49 22 122 KURSOV/OBROSOV     RUS
1ST RESERVE
16 02 49 77 123 ANOKHIN/DEINEGA     RUS
NON QUALIFIERS
17 02 50 10 59  VARIAKOKJIS/KISUNAS  LAT
18 02 52 46 99  POHORAL/HOTOVY     CS

GROUP B

1 02 33 90 11  SCHERBININ/SOSNOVSKIKH RUS
2 02 35 98 09  RUPEIKS/KURPNIEKS    LAT
3 02 38 13  4  KAURIT/JAKK       EST
4 02 40 54 12  WITTMANN/NOVOTNY    D/CS
5 02 40 60 14  B MARTIN/KAOLIN     A/CH
6 02 43 12  5  ROZEHNAL/ROZEHNAL    CS
7 02 45 60 70  V D BOOMEN/V GAALEN   NL
8 02 45 76 41  JOR HENDRICKX/R V D LAGEMAAT B/NL
9 02 46 69 35  POLDSAAR/HANSAR     EST
10 02 46 86 124  SITLAROV/STILAROV    RUS
11 02 46 87 61  WITTE/NIKOLAUS     D
12 02 48 84 17  V GOMMEREN/GEERDINK   B/NL
13 02 50 21 42  DAIDERS/DAIDERS     LAT
14 02 55 92 120  KHARLAMENKO/SBOSOBIN  RUS
15 03 05 64 50  IVANOV/JALAS      LAT
2ND RESERVE
16 03 32 94 60  LIEBL/GABOR       D/CS
NON QUALIFIER
17 03 15 65 125  RIABOV/FOMCHENKOV    RUS

__________________________________________________________________

GP QUALIFIERS
__________________________________________________________________

2004 ROUND 14 4/5 9 2004   BELGIUM NEEROETEREN

GROUP A

1 02 23 12  1 WILLEMSEN/STUPELIS    NL/LAT
2 02 24 83 13 V DUJNHOVEN/V DUJNHOVEN  NL
3 02 26 65  9 RUPEIKS/KURPNIEKS     LAT
4 02 26 99  7 HAPPICH/WEINMANN     D
5 02 27 29  5 BROWN/J PETERS      GB
6 02 28 62 12 WITTMANN/NOVOTNY     D/CS
7 02 29 23 41 JOR HENDRICKX/R V D LAGENMAAT B/NL
8 02 29 24 46 CERMAK/CERMAK       CS
9 02 29 40 47 WATSON/WATSON       GB
10 02 30 02 14 B MARTIN/KAOLIN      A/CH
11 02 30 09 81 SURCIN/ROUSSEAU      F
12 02 30 78 70 BETHYS/V D WIEL      F/NL
13 02 31 29 25 A BURGLER/SCHELBERT    CH
14 02 31 34 86 GOETHALS/V DEURSEN    B
15 02 31 57 45 AINS/CHEREAU       F
1ST RESERVE
16 02 31 86 34 DEVOLDERE/BEQUILLARD   B/F
NON QUALIFIERS
17 02 32 33 28 KUSTER/KEUBEN       NL
18 02 33 42 75 DESCHEEMAEKER/COECK    B
19 02 33 676 36 WILKINSON/BURT      GB
20 02 34 15 72 SMIT/H ROENHORST     NL
21 02 34 16 19 LYNE/KEANE        GB
22 02 35 35 78 MULDERS/CAERS       NL/B
23 02 35 35 56 STRANDBERG/STRANDBERG   S
24 02 36 09 23 FAGERBERG/FAGERBERG    S
25 02 37 79 71 BOURSAUD/BIGAND      F
26 02 38 37 77 OUDE GEERDINK/KLEIN NIJENHUIS NL
27 02 59 70 60 LIEBL/GABOR        D/CS

GROUP B

1 02 24 98  2 SERGIS/S VERBRUYGGE    LAT/B
2 02 26 20 11 SCHERBININ/SOSNOVSKIKH  RUS
3 02 26 24 10 SCHRIJVER/VERHAGEN    NL
4 02 26 28  4 KAURIT/JAKK        EST
5 02 26 66 32 M WILLEMSEN/BOON     NL
6 02 26 98 26 SODERQUIST/SYWAN     S
7 02 28 27 118 PULINX/SABBE       B
8 02 28 29 50 V D BOOMEN/V GAALEN    NL
9 02 28 48 20 BRUSTMANN/URICH      D
10 02 28 80 15 ROZEHNAL/ROZEHNAL     CS
11 02 29 44 16 HOFMANN/PICCART      D/B
12 02 30 48 84 V ZANTEN/P NIEUWENHUIZEN NL
13 02 30 62 24 DEGROODT/LIEBENS     B
14 02 31 31 24 JANSSEN/NOTTEN JNR    NL
15 02 3 98 120 SCHMID/GAZIK       D/CS
2ND RESERVE
16 02 32 06 99 POHORAL/HOTOVY      CS
NON QUALIFIERS
17 02 32 45 17 V GOMMEREN/GEERDINK    B/NL
18 02 32 79 83 SANTERMANS/HULSMANS    B
19 02 33 90 44 U MULLER/GRUTTER     CH
20 02 3R 02 85 INGELBRECHT/INGELBRECHT  B
21 02 35 09 80 LEYSEN/COURHOUT      B
22 02 35 12 61 WITTE/GODAU        D
23 02 38 86 76 PELLING/WERNHAM      GB
24 02 39 72 73 ROGERS/MEATON       GFB
25 02 42 49 57 V HAMMOND/NIJMAN     NL
26 02 43 09 54 APPEL-OSTGERBERG     S