The John Davey Pages

The information on this page kindly supplied by John Davey ( 2003-2004 John Davey)
Click Here for details of how to contact him.

Qualifying 2000
Round 1  Round 2  Round 3  Round 4  Round 5  Round 6  Round 7  Round 8  Round 9  Round 10  Round 11  Round 12  Round 13 


Round1


1993 ROUND 1   04/04 PERNES LES FONTAINES FRANCE (1)

Group A
                                           TIME    ST NO    TEAM

1 02 33 26  5    MECENE/SORBA        F
2 02 33 99  7    BRUSTMANN/KIRCHNER     D
3 02 34 85  3    LENHERR/WEBER        CH
4 02 35 69  15    WENNINGER/SCHREIBER     D
5 02 35 83  13    PICUT/E ROSTAING      F
6 02 36 17  17    FUSSENGGER/MEUSBURGER    A
7 02 36 29  11    SCHMID/DEGOUT        D
8 02 36 33  47    BEAUMONT/BEAUMONT      F
9 02 36 67  27    GOOVAERTS/S VERBRUGGE    B
10 02 36 70  33    KOPS/WEINMANN        NL/D
11 02 37 47  58    DUMAS/MENGIN        F
12 02 37 67  22    M BENS/TOONEN        NL
13 02 38 81  68    HOLLISTER/HOLLISTER     GB
14 02 39 85  19    DEVOLDERE/DEVOLDERE     B
15 02 40 16  24    NOVOTNY/NOVOTNY       CS
2ND RESERVE
16 02 40 38  44    SCHWEIZER/PFISTER      CH
NON QUALIFIERS
17 02 40 91  61    SCHOCH/SCHOCH        CH
18 02 41 18  71    ZUNINO/MARCHI        I
19 02 41 74  67    DE VRIES/NIEUWENHUIZEN   NL
20 02 42 83  31    BAKENS/DE BRESSER      NL
21 02 44 29  65    G VAN WERVEN/WIJS      NL
22 02 44 58  41    STRANDBERG/LARSSON     S
23 02 46 97  63    JORGENSEN/NIELSEN      DK
24 03 06 00  60    BALCIURAS/DZELZIS      LIT

Group B

1 02 34 18  4    FUHRER/KAESER        CH
2 02 34 85  6    HUSSER/HUSSER        CH
3 02 35 18  20    D BARAT/BELLAUD       F
4 02 35 49  35    GOELZ/STETTLER       D
5 02 36 01  28    PEER/PEER          CH
6 02 36 41  16    KUEHN/RUF          D
7 02 36 47  18    ETHERIDGE/BRACE       GB
8 02 36 64  14    HERREN/TURNER        CH/GB
9 02 36 85  43    POIRIER/POIRIER       F
10 02 37 53  32    NETTERSCHIED/JEHLE     D
11 02 38 22  53    SOMERS/SOMERS        B
12 02 38 25  59    PICHOT/PICHOT        F
13 02 38 38  23    D VAN DE LANGMAAT/VAN DER WIEL NL
14 02 38 52  46    HEINIGER/MAURER       CH
15 02 38 53  12    NUYTS/G VERBRUGGE      B
1ST RESERVE
16 02 38 57  25    D VAN HEUGTEN/VISSER    NL
NON QUALIFIERS
17 02 39 81  9    MALLOWS/J PETERS      GB
18 02 40 00  66    SMIT/LUCASSEN        NL
19 02 40 36  55    VAN DOORN/S HURKMANS    NL
20 02 42 44  52    HAGON/GROAT         GB
21 02 43 63  50    JANSSON/NORDMARK      S
22 02 43 81  64    BERNARD/BOURSAUD      F
23 02 45 90  62    EISENHUT/HEISENHUT     CH
24 1 PASSAGE 65    G VAN WERVEN/WIJS      NL  ?????????????/ SEE GP A 21ST A

______________________________________________________

GP QUALIFIERS
______________________________________________________

1993 ROUND 2  25/04   WOHLEN SWITZERLAND
Group A
  TIME    ST NO    TEAM
1 02 29 63  20    D BARAT/BELLAUD       F
2 02 30 23  35    GOELZ/STETTLER       D
3 02 31 62  28    PEER/PEER          CH
4 02 31 89  6     HUESSER/HUESSER       CH
5 02 32 05  32    NETTERSCHEID/JEHLE     D
6 02 32 28  9     MALLOWS/J PETERS      GB
7 02 32 30  3     LENHERR/WEBER        A
8 02 32 66  18    ETHERIDGE/BRACE       GB
9 02 32 76  43    POIRIER/POIRIER       F
10 02 33 24  14    HERREN/TURNER        CH/GB
11 02 33 29  16    KUEHN/RUF          D
12 02 33 46  22    M BENS/TOONEN        NL
13 02 34 28  47    BEAUMONT/BEAUMONT      F
14 02 34 41  58    NUESSLI/BUEHLER       CH
15 02 34 41  25    D VAN HEUGTEN/VISSER    NL
2ND RESERVE
16 02 34 80  12    NUYTS/G VERBRUGGE      B
NON QUALIFIERS
17 02 36 30  70    PICHOT/PICHOT        F
18 02 37 67  60    M BISCHOF/GIGER       CH
19 02 37 71  66    SCHOCH/SCHOCH        CH
20 02 38 00  74    ZUNINO/MARCHI        I
21 02 38 22  57    DE VRIES/NIEUWENHUIZEN   NL
22 02 38 98  56    KOULAGA/SITLAROV      RUS
23 02 40 43  73    BOUKAL/BOUKAL        CS
24 02 41 01  68    G VAN WERVEN/WIJS      NL
25 02 41 80  71    L BISCHOF/BARTHOLET     CH

Group B
1 02 29 61  4     FUHRER/KAESER        CH
2 02 33 96  17    FUSSENEGGER/MEUSBURGER   A
3 02 34 07  7     BRUSTMANN/KIRCHNER     D
4 02 34 78  50    SOMERS/SOMERS        B
5 02 34 88  11    SCHMID/DEGOUT        D
6 02 35 23  15    WENNINGER/SCHREIBER     D
7 02 35 50  27    GOOVAERTS/S VERBRUGGE    B
8 02 35 59  21    PRIADEIN/ZAVIALOV      RUS
9 02 35 66  33    KOPS/VAN DER VENNE     NL
10 02 36 19  54    VAN DOORN/S HURKMANS    NL
11 02 36 39  13    PICUT/SORBA         F
12 02 36 44  46    HEINIGER/KURT        CH/D
13 02 36 61  19    DEVOLDERE/DEVODERE     B
14 02 36 71  23    D VAN DE LAGEMAAT/VAN DER WIEL NL
15 02 36 99  77    HOLLISTER/HOLLISTER     GB
1ST RESERVE
16 02 37 05  40    PHILPOTT/BURT        GB
NON QUALIFIERS
17 02 37 98  48    SERGIS/RASMANIS       LAT
18 02 39 35  55    S SCHERBININ/S ZYRIANOV   RUS
19 02 39 43  31    BAKENS/DE BRESSER      NL
20 02 40 36  67    SMIT/LUCASSEN        NL
21 02 40 45  52    HAGON/GROAT         GB
22 02 41 21  49    SUTHERLAND/T BENS      B/NL
23 02 42 06  61    EISENHUT/EISENHUT      CH
24 02 43 92  72    NIEDERMANN/WITSCHI     CH

GP QUALIFIE
___________________________________________________________
1993 ROUND 3   02/05  HALLE HOLLAND

Group A

  TIME   ST NO    TEAM
1 02 43 00  29     JANSSEN/JANSSEN       NL
2 02 43 87  32     NETTERSCHEID/JEHLE     D
3 02 44 00  3     LENHERR/WEBBER       CH
4 02 44 48  23     D VAN DE LAGEMAAT/VAN DE WIEL NL
5 02 44 44  35     GOELZ/STETTLER       D
6 02 44 59  27     GOOVAERTS/S VERGRUGGE    B
7 02 45 10  17     FUSSENEGGER/MEUZBURGER   A
8 02 46 19  58     VAN DOORN/S HURKMANS    NL
9 02 46 70  12     NUYTS/G VERBRUGGE      B
10 02 46 83  55     SUTHERLAND/T BENS      B/NL
11 02 47 21  19     DEVOLDERE/DEVOLDERE     B
12 02 47 96  15     WENNINGER/SCHREIBER     D
13 02 48 08  59     VAN BERLO/BIJVELDS     NL
14 02 48 33  21     PRIADEIN/ZAVIALOV      RUS
15 02 49 46  6     HUESSER/HUESSER       CH
2ND RESERVE
16 02 49 54  9     MALLOWS/J PETERS      GB
NON QUALIFIERS
17 02 49 75  63     KOULAGA/SITLAROV      RUS
18 02 51 06  43     POIRIER/P0RIER       F
19 02 51 74  56     SCHOCH/SCHOCH        CH
20 02 52 37  57     M BISCHOF/GIGER       CH
21 02 52 81  47     BEAUMONT/BEAUMONT      F
22 02 54 57  62     S SCHERBININ/S ZYRIANOV   RUS
23 02 55 89  51     JACOBSEN/LARSEN       DK
24 02 58 22  72     SURCIN/C BARAT       F

Group B

1 02 44 67  4     FUHRER/KAESER        CH
2 02 45 11  7     BRUSTMANN/KIRCHNER     D
3 02 45 13  22     M BENS/TOONEN        NL
4 02 47 90  14     HERREN/TURNER        CH
5 02 48 51  20     D BARAT/BELLAUD       F
6 02 48 63  67     SMIT/LUCASSEN        NL
7 02 49 04  25     D VAN HEUGTEN/VISSER    NL
8 02 49 18  28     PEER/PEER          CH
9 02 49 67  48     SERGIS/RASMANIS       LAT
10 02 49 75  18     ETHERIDGE/PHELP       GB
11 02 49 81  16     KUEHN/RUF          D
12 02 50 12  66     G VAN WERVEN/WIJS      NL
13 02 50 40  11     SCHMID/DEGOUT        D
14 02 50 99  54     SOMERS/SOMERS        B
15 02 51 22  68     DE VRIES/NIEUWENHUIZEN   NL
1ST RESERVE
16 02 51 34  46     HEINIGER/KURT        CH/D
NON QUALIFIERS
17 02 51 38  31     BAKENS/DE BRESSER      NL
18 02 53 46  69     HOLISTER/HOLLISTER     GB
19 02 55 15  52     KAURIT/JAKK         EST
20 02 05 09  73     BERNARD/BOURSAUD      F
21 02 58 73  49     HAGON/GROAT         GB
22  NIL    40     PHILPOTT/BURT        GB

______________________________________________________________

GP QUALIFIERS
_____________________________________________________________

1993 ROUND 4  09/05   BROU FRANCE(2)

Group A

 TIME    ST NO    TEAM
1 02 45 80   47    BEAUMONT/BEAUMONT      F
2 02 46 29   11    SCHMID/DEGOUT        D
3 02 46 40   13    PICUT/E ROSTAING      F
4 02 46 41   15    WENNINGER/SCHREIBER     D
5 02 46 89   6     HUESSER/HUESSER       CH
6 02 46 91   29    JANSSEN/JANSSEN       NL
7 02 47 07   3     LENHERR/WEBER        CH
8 02 47 40   17    FUSSENEGGER/MEUSBURGER   A
9 02 47 44   9     MALLOWS/J PETERS      GB
10 02 47 69   63    SMIT/LUCASSEN        NL
11 02 47 91   19    DEVOLDERE/DEVOLDERE     B
12 02 48 47   23    D VAN DE LAGEMAAT/VAN DER WIEL NL
13 02 48 48   43    POIRIER/POIRIER       F
14 02 48 56   69    NILSSON/JOHANSSON      S
15 02 48 93   21    PRIADEIN/ZAVIALOV      RUS
2ND RESERVE
16 02 50 17   53    SUTHERLAND/GRONDMAN     B
NON QUALIFIERS
17 02 50 70   40    PHILPOTT/BURT        GB
18 02 50 80   31    BAKENS/DE BRESSER      NL
19 02 51 70   75    SCHOCH/SCHOCH        CH
20 02 52 36   70    M BISCHOF/GIGER       CH
21 02 52 54   62    S SCHERBININ/S ZAVIALOV   RUS
22 02 54 73   67    R WILKINSON/JERAM      GB
23 02 54 78   72    PETAK/TASKA         CS
24 02 58 43   66    KRISTOFFERSEN/ERIKSEN    N
25       27    GOOVAERTS/S VERBRUGGE    B

Group B

1 02 44 42   22    M BENS/TOONEN        NL
2 02 44 53   35    GOELZ/STETTLER       D
3 02 44 80   7     BRUSTMANN/KIRCHNER     D
4 02 45 42   4     FUHRER/KAESER        CH
5 02 45 52   20    D BARAT/BELLAUND      F
6 02 45 65   16    KUEHN/RUF          D
7 02 45 71   30    VANET/B BOUVET       F
8 02 45 97   18    ETHERIDGE/BRACE       GB
9 02 46 42   10    WEINMANN/WEINMANN      D
10 02 47 30   14    HERREN/TURNER        CH/GB
11 02 47 67   28    PEER/PEER          CH
12 02 48 22   60    DE VRIES/NIEUWENHUIZEN   NL
13 02 48 24   25    D VAN HEUGTEN/VISSER    NL
14 02 49 27   12    NUYTS/G VERBRUGGE      B
15 02 49 88   57    DUMAS/MENGIN        F
1ST RESERVE
16 02 49 89   61    HOLLISTER/HOLLISTER     GB
NON QUALIFIERS
17 02 50 4   50    CLARK/CHAMBERS       GB
18 02 50 18   46    HEINIGER/MAURER       CH
19 02 51 86   51    HAGON/GROAT         GB
20 02 51 98   74    NIEDERMANN/WITSCHI     CH
21 02 52 14   54    JACOBSEN/LARSEN       DK
22 02 52 75   56    BERNARD/KBOURSAUD      F
23 02 53 07   58    PICHOT/PICHOT        F
24 03 30 32   4     STRANDBERG/LARSSON     S

___________________________________________________________________

GP QUALIFIERS
___________________________________________________________________
ROUND 5  16/05   BETEKOM BELGIUM

Group A
  TIME   ST NO    TEAM
1 02 20 87  11     SCHMID/DEGOUT        D
2 02 21 55  3     LENHERR/WEBER        A
3 02 22 12  22     M BENS/TOONEN        NL
4 02 23 67  29     JANSSEN/JANSSEN       NL
5 02 23 72  18     ETHERIDGE/BRACE       GB
6 02 23 91  16     KUEHN/RUF          D
7 02 24 35  9     MALLOWS/J PETERS      GB
8 02 25 02  14     HERREN/TURNER        CH/GB
9 02 25 49  6     HUESSER/HUESSER       CH
10 02 25 87  31     BAKENS/DE BRESSER      NL
11 02 25 88  20     D BARAT/BELLAUD       F
12 02 25 97  47     BEAUMONT/BEAUMONT      F
13 02 26 77  61     NILSSON/JOHANSSON      S
14 02 27 04  25     D VAN HEUGTEN/VISSER    NL
15 02 28 54  71     H SCHRIJVER/E SCHRIJVER   NL
2ND RESERVE
16 02 28 82  68     DE VRIES/NIEUWENHUIZEN   NL
NON QUALIFIERS
17 02 29 59  73     KAURIT/JAKK         EST
18 02 29 65  43     POIRIER/POIRIER       F
19 02 30 22  45     MACEK/DOBIAS        CS
20 02 30 68  75     S SCHERBINIBN/S ZYRANOV   RUS
21 02 30 83  60     JANSSON/NORDMARK      S
22 02 31 21  58     WANGER/ZEHETNER       A
23 02 32 47  70     MAY/BELL          GB
24 02 32 53  40     PHILPOTT/BURT        GB

Group B

1 02 22 71  50     SOMERS/SOMERS        B
2 02 23 05  4     FUHRER/KAESER        CH
3 02 23 79  10     WEINMANN/WEINMANN      D
4 02 23 81  28     PEER/PEER          CH
5 02 24 60  15     WENNINGER/SCHREIBER     D
6 02 25 05  35     GOELZ/STETTLER       D
7 02 25 16  51     SUTHERLAND/T BENS      B/NL
8 02 25 22  48     SERGIS/RASMANIS       LAT
9 02 25 50  23     D VAN DE LAGEMAAT/VAN DER WIEL NL
10 02 25 63  7     BRUSTMANN/KIRCHNER     D
11 02 25 77  17     FUSSENEGGER/MEUSBURGER   A
12 02 25 78  19     DEVOLDERE/DEVOLDERE     B
13 02 26 42  30     VANET/B BOUVET       F
14 02 26 73  12     NUYTS/G VERBRUGGE      B
15 02 26 78  65     SMIT/LUCASSEN        NL
1ST RESERVE
16 02 27 10  21     PRAIDEIN/ZAVIALOV      RUS
NON QUALIFIERS
17 02 29 16  54     SCHOCH/SCHOCH        CH
18 02 29 75  46     HEINIGER/MAURER       CH
19 02 30 57  55     HAGON/GROAT         GB
20 02 31 52  44     SCHWEIZER/PFISTER      CH
21 02 33 10  72     BAUMANN/HEDIGER       CH

_________________________________________________________________

GP QUALIFIERS
_________________________________________________________________

1993 ROUND 6  06/06   MARIBOR SLOVENIA

Group A
 TIME    ST NO    TEAM
1 02 18 10   11    SCHMID/JEHLE        D
2 02 20 32   3     LENHERR/WEBER        CH
3 02 21 00   20    D BARAT/BELLAUD       F
4 02 21 41   29    JANSSEN/JANSSEN       NL
5 02 22 43   16    KUEHN/RUF          D
6 02 22 95   23    D VAN DE LAGEMAAT/VAN DER WIEL NL
7 02 23 32   25    D VAN HEUGTEN/VISSER    NL
8 02 23 52   9     MALLOWS/J PETERS      GB
9 02 23 72   18    ETHERIDGE/BRACE       GB
10 02 23 73   62    SOMERS/SOMERS        B
11 02 24 00   45    MACEK/DIRBAK        CS
12 02 24 33   14    HERREN/TURNER        CH/GB
13 02 24 33   6     HUESSER/HUESSER       CH
14 02 24 41   33    KOPS/WIJS          NL
15 02 25 91   56    DE VRIES/NIEUWENHUIZEN   NL
2ND RESERVE
16 02 26 32   52    M BISCHOF/GIGER       CH
NON QUALIFIER
17 02 26 52   69    KAURIT/JAKK         EST
18 02 28 51   65    BOUKAL/BOUKAL        CS

Group B

1 02 20 00   7     BRUSTMANN/KIRCHNER     D    Home rider KOZAR claimed
2 02 20 63   22    M BENS/TOONEN        NL   15th place.
3 02 21 23   15    WENNINGER/PEPPINGHAUS    D
4 02 21 62   17    FUSSENGGER/MEUSBURGER    A    reformed positions
5 02 22 27   4     FUHRER/KAESER        CH   15th Kozar/Gjergek
6 02 22 54   35    GOELZ/STETTLER       D  res 16th Hagon/Groat
7 02 23 81   19    DEVOLDERE/DEVOLDERE     B     Non Qualifier
8 02 23 81   30    VANET/B BOUVET       F    17th Schoch/shoch
9 02 24 43   10    WEINMANN/WEINMANN      D
10 02 24 50   28    PEER/PEER          CH
11 02 24 93   47    BEAUMONT/BEAUMONT      F
12 02 25 11   12    NUYTS/G VERBRUGGE      B
13 02 25 22   57    SMIT/LUCASSEN        NL
14 02 25 51   24    NOVOTNY/NOVOTNY       CS
15 02 28 54   49    HAGON/GROAT         GB
1ST RESERVE
16 02 30 30   61    SCHOCH/SCHOCH        CH
NON QUALIFIERS
17 02 30 63   60    WAGNER/ZEHETNER       A
18 02 59 90   54    KOZAR/GJERGEK        SLO

__________________________________________________________

GP QUALIFIERS

1993 ROUND 7  08/08   OUBENICE

Group A

  TIME   ST NO    TEAM
1 02 11 52   10     WEINMANN/WEINMANN      D
2 02 12 06   17     FUSSENEGGER/MEUSBUIRGER   A
3 02 12 09   15     WENNINGER/V PEPPINGHAUS   D
4 02 13 11   76     KOENIGSDORFER/HASSOLD    D WAS RIDING UNDER CS LICENCE
5 02 13 58   19     DEVOLDERE/DEVOLDERE     B
6 02 13 87   28     PEER/PEER          CH
7 02 14 00   3     LENHERR/WEBER        CH
8 02 14 20   30     VANET/B BOUVET        F
9 02 14 21   48     SERGIS/RASMANIS       LAT
10 02 14 39   24     NOVOTNY/NOVOTNY       CS
11 02 14 43   57     NILSSON/JOHANSSON      S
12 02 15 70   21     PRIADEIN/ZAVJALOV      RUS
13 02 15 74   43     POIRIER/POIRIER       F
14 02 15 83   82     SOMERS/SOMERS        B
15 02 15 05   12     NUYTS/G VERBRUGGE      B
2ND RESERVE
16 02 16 27   73     DE VRIES/NIEUWENHUIZEN    NL
NON QUALIFIERS
17 02 16 45   53     VAN DOORN/S HURKMANS     NL
18 02 17 01   87     S SCHERBININ/S ZYRIANOV   RUS
19 02 17 42   72     SMIT/LUCASSON        NL
20 02 18 04   75     BOUKAL/BOUKAL        CS
21 02 18 29   45     MACEK/DOBIAS         CS
22 02 18 65   6     HUESSER/WITCHI        CH
23 02 18 68   56     HAGON/GROAT         GB
24 02 18 96   33     KOPS/WIJS          NL
25 02 19 78   52     SCHMIDINGER/GSTOETTEN    A
26 02 27 95   79     KRIZ/KRIZ          CS
27 02 28 87   65     VORSLAVS/VORSLAVS      LAT
28 02 31 95   69     KARTAVENKO/SHAMORA      UKR

Group B

1 02 07 17   18     ETHERIDGE/WITHERS      GB
2 02 09 01   23     D VAN DE LAGEMAAT/VAN DER WIEL NL
3 02 09 89   20     D BARAT/BELLAUD       F
4 02 11 14   16     KUEHN/RUF          D
5 02 11 92   7     BRUSTMANN/KIRCHNER      D
6 02 12 06   4     FUHRER/KAESER        CH
7 02 12 64   35     GOELZ/STETTLER        D/CH
8 02 12 91   14     HERREN/TURNER        CH/GB
9 02 13 79   27     GOOVAERTS/S VERBRUGGE    B
10 02 14 17   11     SCHMID/BUCHER        D
11 02 14 75   29     JANSSEN/JANSSEN       NL
12 02 15 68   44     SCHWEIZER/PFISTER      CH
13 02 16 20   31     BAKENS/DE BRESSER      NL
14 02 16 37   58     GUNNARSSON/PERSSON      S
15 02 16 43   61     KAURIT/JAKK         EST
1ST RESERVE
16 02 16 61   85     VAN BERLO/TOONEN       NL
NON QUALIFIERS
17 02 16 90   86     KULAGA/SITLAROV       RUS
18 02 17 05   50     SCHOCH/SCHOCH        CH
19 02 17 22   46     HEINIGER/MAURER       CH
20 02 18 17   74     PETAK/TASKA         CS
21 02 18 42   49     M BISCHOF/GIGER       CH
22 02 18 67   51     WANGER/ZEHETNER       A
23 02 18 71   88     BROWN/KEANE         GB
24 02 19 31   59     ZUNINO/MARCHI        I
25 02 20 50   77     POLEDNIK/PETAK        CS
26 02 33 20   71     G VAN WERVEN/VARGA      NL

___________________________________________________________________

GP QUALIFIERS

1993 ROUND 8  15/08   ROGGENBURG SWITZERLAND(2)
Group A

  TIME   ST NO     TEAM
1 02 23 21  10     WEINMANN/WEINMANN      D
2 02 24 59  54     DUMAS/MENGIN         F
3 02 24 65  3      LENHERR/WEBER        CH
4 02 25 33  35     GOELZ/STETTLER        D
5 02 25 51  28     PEER/PEER          CH
6 02 26 01  17     FUSSENEGGER/MEUSBURGER    A
7 02 26 38  15     WENNINGER/V PEPPINGHAUS   D
8 02 26 38  30     VANNET/B BOUVET       F
9 02 26 55  24     NOVOTNY/NOVOTNY       CS
10 02 27 57  21     PRIEDEIN/ZAVIALOV      RUS
11 02 27 80  48     SERGIS/RASMANIS       LAT
12 02 27 84  64     M BISCHOF/GIGER       CH
13 02 27 92  50     CLARK/CHAMBERS        GB
14 02 28 05  51     NILSSON/JOHANSSON      S
15 02 28 41  12     NUYTS/G VERBRUGGE      B
2ND RESERVE
16 02 28 45  44     SCHWEIZER/PFISTER      CH#
NON QUALIFIER
17 02 28 47  6      HUESSER/WITSCHI       CH
18 02 28 52  19     DEVOLDERE/DEVOLDERE     B
19 02 29 10  76     PICHOT/LE BUQUIN       F
20 02 29 68  70     DE VRIES/NIEWENHUIZEN    NL
21 02 30 23  73     ZUINO/MARCHI         I
22 02 31 14  75     KULAGA/SITLAROV       RUS
23 02 31 59  68     G VAN WERVEN/VARGA      NL
24 02 32 07  77     VAN BERLO/TOONEN       NL
25 02 41 31  56     REINSALU/PAERLE       EST

Group B

1 02 22 41  4      FUHRER/KAESER        CH
2 02 24 82  20     D BARAT/BELLAUD       F
3 02 25 13  18     ETHERIDGE/BRACE       GB
4 02 25 47  11     SCHMID/JEHLE         D
5 02 25 79  7      BRUSTMANN/KIRCHNER      D
6 02 25 87  14     HERREN/TURNER        CH/GB
7 02 26 13  16     KUEHN/RUF          D
8 02 26 45  27     GOOVAERTS/S VERBRUGGE    B
9 02 26 67  61     VAN DOORN/S HURKMANS     NL
10 02 27 08  58     SOMERS/SOMERS        B
11 02 27 12  65     SCHOCH/SCHOCH        CH
12 02 28 30  33     KOPS/WIJS          NL
13 02 28 53  23     D VAN DE LAGEMAAT/VAN DE WIEL NL
14 02 28 65  46     HEINIGER/MAURER       CH
15 02 28 75  49     HAGON/GROAT         GB
1ST RESERVE
16 02 28 93  29     JANSSEN/JANSSEN       NL
NON QUALFIERS
17 02 29 05  74     S SCHERBININ/S ZYRIANOV   RUS
18 02 29 17  57     KAURIT/JAK          EST
19 02 29 60  43     POIRIER/POIRIER       F
20 02 29 82  79     H GERBER/STUTZ        CH
21 02 31 42  52     GUNNARSSON/PERSSON      S
22 02 34 23  78     L BISCHOF/SCHNEEBERGER    CH
23 02 34 78  53     JANSSON/NORDMARK       S
24 02 35 58  71     M MAGNETTI/M MAGNETTI    I
25 02 46 53  72     D MAGNETTI/B MAGNETTI    I

1993 ROUND 9  22/08    HOLZGERLINGEN GERMANY

Group A

 TIME    ST NO     TEAM
1 02 23 10   10     WEINMANN/WEINMANN      D
2 02 23 44   3      LENHERR/WEBER        CH
3 02 24 02   15     WENNINGER/KAELIN       D
4 02 24 43   17     FUSSENEGGER/MEUSBURGER    A
5 02 25 42   28     PEER/PEER          CH
6 02 25 89   30     VANET/B BOUVET        F
7 02 26 38   51     DUMAS/MENGIN         F
8 02 26 39   6      HUESSER.WITSCHI       CH
9 02 26 95   24     NOVOTNY/NOVOTNY       CS
10 02 27 01   74     G VAN WERVEN/VARGA      NL
11 02 27 06   21     PRIADEIN/ZAVIALOV      RUS
12 02 27 25   48     SERGIS/RASMANIS       LAT
13 02 27 68   33     KOPS/WIJS          NL
14 02 27 82   36     WITTMANN/PEPPINGHAUS     D
15 02 27 98   19     DEVOLDERE/DEVOLDERE     B
2ND RESERVE
16 02 28 16   76     KNUEBBEN/BUCHER       D
NON QUALIFIERS
17 02 28 22   44     SCHWEIZER/PFISTER      CH
18 02 28 59   66     SCHOCH/SCHOCH        CH
19 02 29 49   84     BROWN/KEANE         GB
20 02 29 87   50     CLARK/CHAMBERS        GB
21 02 30 29   12     NUYTS/G VERBRUGGE      B
22 02 31 71   55     JACOBSEN/LARSEN       DK
23 02 31 92   78     KOLAGA/SITLAROV       RUS
24 02 32 25   71     ZUNINO/MARCHI        I
25 02 32 37   84     SUTHERLAND/GRONDMANN     B
26 02 32 48   54     HOUSE/P HENDERSON      GB

Group B

1 02 22 83   11     SCHMID/JEHLE         D
2 02 23 07   35     GOELZ/STETTLER        D/CH
3 02 23 26   4      FUHRER/KAESER        CH
4 02 23 74   20     D BARAT/BELLAUD       F
5 02 24 25   18     ETHERIDGE/WITHERS      GB
6 02 25 04   7      BRUSTMANN/KIRCHNER      D
7 02 25 22   16     KUEHN/ZIMMERMANN       D
8 02 26 42   23     D VAN DE LAGEMAAT/VAN DER WIEL NL
9 02 26 63   14     HERREN/TURNER        CH/GB
10 02 26 80   29     JANSSEN/JANSSEN       NL
11 02 27 23   27     GOOVAERTS/S VERBRUGGE    B
12 02 28 01   31     BAKENS/DE BRESSER      NL
13 02 28 03   46     HEININGER/MAURER       CH
14 02 28 05   68     SOMERS/SOMERS        B
15 02 28 31   49     M BISCHOF/GIGER       CH
1ST RESERVE
16 02 28 37   72     DE VRIES/NIEUWENHUIZEN    NL
NON QUALIFIERS
17 02 28 48   56     KAURIT/JAKK         EST
18 02 29 02   53     HAGON/GROAT         GB
19 02 29 32   65     SCHMIDINGER/GSTOETTENMAYR  A
20 02 29 86   73     VAN DOORN/S HURKMANS     NL
21 02 29 91   83     PICHOT/LEBOUQUIN       F
22 02 30 25   43     POIRIER/POIRIER       F
23 02 30 39   85     H SCHRIJVER/E SCHRIJVER   NL
24 02 32 82   62     MANSSON/NORDMARK       S
25 02 33 65   80     S SCHERBININ/S ZYRIANOV   RUS
26 02 34 45   81     PEC/PEC           CS
27 02 40 81   57     KRISTOFFERSEN/ERIKSON    N

GP QUALIFIERS
____________________________________________________________
1993 ROUND 10  30/08  LANGRISH GB

Group A

TIME   ST NO     TEAM
1 02 23 18  15      WENNINGER/V PEPPINGHAUS    D
2 02 23 39  27      GOOVAERTS/S VERBRUGGE     B
3 02 24 18  3      LENHERR/WEBER         CH
4 02 24 47  10      WEINMANN/WEINMANN       D
5 02 25 71  17      FUSSINEGGER/MUESBURGER    A
6 02 25 85  59      KAURIT/JAKK          EST
7 02 26 16  29      JANSSEN/JANSSEN        NL
8 02 26 23  40      PHILPOTT/BURT         GB
9 02 26 23  44      SCHWEIZER/PFISTER       CH
10 02 26 36  19      DEVOLDERE/DEVOLDERE      B
11 02 26 72  21      PREIDEIN/ZAVIALOV       RUS
12 02 26 72  6      HUESSER/WITSCHI        CH
13 02 27 17  31      BAKENS/DE BRESSER       NL
14 02 27 36  50      CLARK/CHAMBERS        GB
15 02 27 74  12      NUYTS/G VERBRUGGE       B
2ND RESERVE
16 02 27 76  55      HOUSE/P HENDERSON       GB
NON QUALIFIERS
17 02 28 04  71      JACOBSEN/LARSEN        DK
18 02 28 11  52      BROWN/KEANE          GB
19 02 28 39  66      G VAN WERVEN/VISSER      NL
20 02 28 86  51      HAGON/GROAT          GB
21 02 32 02  60      W LIEBL/SHIMONEK       CS

Group B

1 02 22 39  4      FUHRER/KAESER         CH
2 02 22 41  20      D BARAT/BELLAUD        F
3 02 22 62  18      ETHERIDGE/WITHERS       GB
4 02 22 69  16      KUEHN/ZIMMERMANN       D
5 02 23 14  35      GOELZ/STETTLER        D
6 02 23 71  11      SCHMID/JEHLE         D
7 02 23 70  14      HERREN/TURNER         CH/GB
8 02 24 39  30      VANET/B BOUVET        F
9 02 24 44  7      BRUSTMANN/WANNERSDORFER    D
10 02 24 94  23      D VAN DE LAGEMAAT/VAN DER WIEL NL
11 02 25 00  28      PEER/PEER           CH
12 02 25 34  43      POIRIER/POIRIER        F
13 02 25 52  64      DE VRIES/NIEUWENHUIZEN    NL
14 02 26 41  46      HEINIGER/MAURER        CH
15 02 26 49  56      SOMERS/SOMERS         GB
1ST RESERVE
16 02 28 44  62      VAN DOORN/S HURKMANS     NL
NON QUALIFERS
17 02 28 83  61      SCHOCH/SCHNEEBERGER      CH
18 02 29 14  75      H SCHRIJVER/E SCHRIJVER    NL
19 02 33 29  76      BATT/BAUGHAN         GB
20 02 34 29  54      MOGEY/ROBERTS         GB
21 02 36 98  73      GLOOR/BERTSCH         CH

_______________________________________________________________________

GP QUALIFIERS
______________________________________________________________________

1993 ROUND 11  05/09   MAKKINGA HOLLAND(2)

Group A

 TIME    ST NO     TEAM
1 02 33 81  72      H SCHRIJVER/E SCHRIJVER    NL
2 02 33 32  59      VAN BERLO/BIJVELDS      NL
3 02 35 62  15      WENNINGER/V PEPPINGHAUS    D
4 02 36 05  17      FUSSENEGGER/MEUSBURGER    A
5 02 36 22  19      DEVOLDERE/DEVOLDERE      B
6 02 36 65  33      KOPS/WIJS           NL
7 02 36 68  57      SUTHERLAND/GRONDMAN      NL
8 02 37 11  66      SMIT/LUCASSEN         NL
9 02 37 69  10      WEINMANN/WEINMANN       D
10 02 38 31  3      LENHERR/WEBER         CH
11 02 38 43  67      DE VRIES/NIEUWENHUIZEN    NL
12 02 39 31  28      PEER/PEER           CH
13 02 39 90  12      NUYTS/G VERBRUGGE       B
14 02 42 58  21      PRIADEIN/ZAVIALOV       RUS
15 02 43 84  24      NOVOTNY/NOVOTNY        CS
2ND RESERVE
16 02 43 90  58      VAN DOORN/S HURKMANS     NL
NON QUALIFIERS
17 02 46 47  44      SCHWEIZER/PFISTER       CH
18 02 47 34  6      HUESSER/WITSCHI        CH
19 02 47 64  46      HEINIGER/MAURER        CH

Group B

1 02 36 64  29      JANSSEN/JANSSEN        NL
2 02 36 74  27      GOOVAERTS/S VERBRUGGE     B
3 02 39 43  56      SOMERS/SOMERS         B
4 02 39 70   4      FUHRER/KAESER         CH
5 02 39 71  11      SCHMID/JEHLE         D
6 02 40 00  7      BRUSTMANN/KIRCHNER      D
7 02 48 25  35      GOELZ/STETTLER        D
8 02 40 59  23      D VAN DE LAGEMAAT/VAN DER WIEL NL
9 02 41 10  52      KAURIT/JAKK          EST
10 02 41 56  65      G VAN WERVEN/VARGA      NL
11 02 41 91  18      ETHERIDGE/WITHERS       GB
12 02 42 61  31      BAKENS/DE BRESSER       NL
13 02 43 O7  60      VAN DIJK/VINK         NL
14 02 43 15  20      D BARAT/BELLAUD        F
15 02 43 42  45      MACEK/DOBIAS         CS
1ST RESERVE
16 02 44 78  16      KUEHN/RUF           D
NON QUALIFIERS
17 02 45 58  14      HERREN/TURNER         CH/GB
18 02 58 56  49      HAGON/GROAT          GB
19 02 59 79  70      VORSLAVS/VORSLAVS       LAT

________________________________________________________________

GP QUALIFIERS
_______________________________________________________________

1993 ROUND 12 FNL 19/09  STRASSBESSENBACH GERMANY(2)

Group A

  TIME   ST NO     TEAM
1 02 14 38   10      WEINMANN/WEINMANN       D
2 02 16 03   3      LENHERR/WEBER         CH
3 02 16 23   17      FUSSENEGGER/MEUSBURGER     A
4 02 16 49   15      WENNINGER/SCHREIBER      D
5 02 16 81   27      GOOVAERTS/S VERBRUGGE     B
6 02 17 80   29      JANSSEN/JANSSEN        NL
7 02 18 17   19      DEVOLDERE/DEVOLDERE      B
8 02 18 76   49      KNUEBBEN/BUCHER        D
9 02 18 95   36      WITTMANN/V PEPPINGHAUS     D
10 02 19 03   69      NUESSLI/JOHANNSEN       CH/S
11 02 19 43   12      NUYTS/G VERBRUGGE       B
12 02 19 55   54      SMIT/LUCASSEN         NL
13 02 19 57   45      MACEK/DOBIAS          CS
14 02 19 79   50      BROWN/KEANE          GB
15 02 19 80   21      PRIADEIN/ZAVIALOV       RUS
2ND RESERVE
16 02 19 84   33      KOPS/WIJS           NL
NON QUALIFIERS
17 02 20 14   43      POIRIER/POIRIER        F
18 02 20 90   6      HUESSER/WITSCHI        CH
19 02 20 98   75      VAN WERVEN/VISSER       NL
20 02 21 11   52      SCHOCH/SCHOCH         CH
21 02 21 91   51      M BISCHOF/GIGER        CH
22 02 22 11   55      VAN DOORN/S HURKMANS      NL
23 02 22 37   73      H SCHRIJVER/E SCHRIJVER    NL
24 02 24 08   77      DUMAS/MENGIN          F
25 02 28 50   67      PEC/PEC            CS

Group B

1 02 14 05   4      FUHRER/KAESER         CH
2 02 15 63   11      SCHMID/JEHLE          D
3 02 16 37   20      D BARAT/BELLAUD        F
4 02 17 03   18      ETHERIDGE/WITHERS       GB
5 02 17 09   35      GOELZ/STETTLER         D
6 02 17 50   28      PEER/PEER           CH
7 02 17 76   8      GARHAMMER/DEGOUT        D
8 02 18 19   14      HERREN/TURNER         CH/GB
9 02 18 47   16      KUEHN/RUF           D
10 02 18 58   63      SOMERS/SOMERS         B
11 02 18 70   23      D VAN DE LAGEMAAT/VAN DER WIEL  NL
12 02 19 57   59      KAURIT/JAKK          EST
13 02 19 58   30      VANET/B BOUVET         F
14 02 19 64   46      HEINIGER/MAURER        CH
15 02 19 88   44      SCHWEIZER/PFISTER       CH
1ST RESERVE
16 02 20 27   65      KOENIGSDORFER/HASSOLD     D
NON QUALIFIERS
17 02 20 37   40      PHILPOTT/J PETERS       GB
18 02 21 27   68      JACOBSEN/LARSEN        DK
19 02 21 86   74      DE VRIES/NIEUWENHUIZEN     NL
20 02 22 92   72      CLARK/CHAMBERS         GB
21 02 23 15   71      HAGON/GROAT          GB
22 02 23 43   76      BOUKAL/BOUKAL         CS
23 02 24 81   70      H SODERQUIST/LINDSKOG     S
24 02 24 82   64      SUTHERLAND/REISCH       B